Gdańsk


Zarząd

Zarząd Koła
Lidia Godończuk – Przewodniczący
Ewa Matysiuk – Wiceprzewodniczący
Anna Szwed – Sekretarz
Aniela Andruszkiewicz – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Andrzej Augustyniak – Przewodniczący KR
Halina Krasnopolska – Członek


Historia


Aktualności