Ełk


Zarząd

Zarząd Koła
Halina Malesiak – Przewodniczący
Alina Maliszewska – Sekretarz
Katarzyna Wrona – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Natalia Rubaha – Przewodnicząca
Halina Dziakowska – Członek


Historia


Aktualności

Aktualności koła Ełk / 23.09.2020

Święto Parafii św. św. Piotra i Pawła w Ełku

W niedzielę 12 lipca 2020 r., w dniu wspomnienia patronów ełckiej parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła, odprawiona została uroczysta Boska Liturgia. W nabożeństwie uczestniczyli zaproszeni goście, duchowni z dekanatu białostockiego i sokólskiego, a także Prezydent Miasta Ełku Pan Tomasz Andrukiewicz, który tego dnia został uhonorowany Orderem Świętych Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego. Bractwo Prawosławne
więcej >

Aktualności koła Białystok 1 / 06.09.2018

Białostockie koło nr 1 z pielgrzymką do Wilna

Koło Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Wilna, która odbyła się w dniach 25-26 sierpnia br. W przeddzień wyjazdu w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy został odprawiony molebien za podróżujących pielgrzymów. Wczesnym rankiem 25 sierpnia pielgrzymi zebrali się przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, gdzie zostali serdecznie przywitani
więcej >

Aktualności koła Ełk / 22.05.2018

Walne Zebranie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego oraz wernisaż wystawy fotografii w Ełku

19 maja w Ełku odbyło się coroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Ponad trzydziestu delegatów z siedemnastu kół terenowych zebrało się, aby podsumować działalność Stowarzyszenia za ubiegły rok. Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią w cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku, celebrowaną przez proboszcza parafii o. Łukasza
więcej >

Aktualności koła Ełk / 24.01.2018

Wybory nowych władz koła w Ełku

Chrzest Pański (19.01.2018) to dzień, w którym odbyły się wybory i podsumowanie roku w ełckim Kole Terenowym Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Wydarzenie to zapoczątkował molebien za bratczyków, odprawiony przez proboszcza ełckiej parafii – ks. Łukasza Ławreszuka. Następnie udano się na obrady. Omówiono miniony rok oraz podsumowano działalność ustępującego zarządu. Kolejnym punktem spotkania były wybory.
więcej >

Aktualności koła Ełk / 26.01.2016

Promocja tomiku wierszy „Płoń świeco życia”

         Wśród członków Bractwa św. św. Cyryla i Metodego są ludzie o różnych zainteresowaniach i talentach. Takim też okazał się członek Koła Bractwa w Ełku Paweł Kateszczenko. Od paru lat pisze wiersze, które okazały się na tyle bogate w swej treści, że doczekały się wydania książkowego. Opieki w tym miejscu podjęło się Bractwo św. św.
więcej >