Ełk


Zarząd

Zarząd Koła
Halina Malesiak – Przewodniczący
Alina Maliszewska – Sekretarz
Katarzyna Wrona – Skarbnik

Komisja Rewizyjna
Natalia Rubaha – Przewodnicząca
Halina Dziakowska – Członek


Historia


Aktualności

Aktualności koła Ełk / 24.01.2018

Wybory nowych władz koła w Ełku

Chrzest Pański (19.01.2018) to dzień, w którym odbyły się wybory i podsumowanie roku w ełckim Kole Terenowym Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Wydarzenie to zapoczątkował molebien za bratczyków, odprawiony przez proboszcza ełckiej parafii – ks. Łukasza Ławreszuka. Następnie udano się na obrady. Omówiono miniony rok oraz podsumowano działalność ustępującego zarządu. Kolejnym punktem spotkania były wybory.
więcej >

Aktualności koła Ełk / 26.01.2016

Promocja tomiku wierszy „Płoń świeco życia”

         Wśród członków Bractwa św. św. Cyryla i Metodego są ludzie o różnych zainteresowaniach i talentach. Takim też okazał się członek Koła Bractwa w Ełku Paweł Kateszczenko. Od paru lat pisze wiersze, które okazały się na tyle bogate w swej treści, że doczekały się wydania książkowego. Opieki w tym miejscu podjęło się Bractwo św. św.
więcej >