Kleszczele


Zarząd

Zarząd Koła
Halina Artysiewicz – Przewodnicząca
Joanna Jarocewicz – Wiceprzewodnicząca
Julianna Młodzianowska – Sekretarz
Jolanta Sielicka – Członek
Damian Wróblewski – Członek

Komisja Rewizyjna
Ludmiła Smyk – Przewodnicząca KR
Anna Kupryciuk – Wiceprzewodnicząca
Dymitr Artysiewicz – Członek


Historia


Aktualności