Białystok 2


Zarząd

Zarząd Koła:

Lucja Nimierowicz – przewodnicząca

Adam Musiuk – wiceprzewodniczący

Ewa Charkiewicz – sekretarz

 

Komisja Rewizyjna

Mirosława Pietkiewicz

Halina Iwaniuk

Anna Koźluk


Historia


Aktualności