Zarząd Główny

SKŁAD ORGANÓW
STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE
ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO

ZARZĄD GŁÓWNY:
Bazyli Piwnik – przewodniczący
Andrzej Plewa – wiceprzewodniczący
Jan Smyk – sekretarz
Jerzy Maleszewski – członek
Lucja Nimierowicz – członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:
Roman Romaniuk – przewodniczący
Anna Gryniewicka – zastępca przewodniczącego