Zarząd Główny

SKŁAD ORGANÓW
STOWARZYSZENIA BRACTWO PRAWOSŁAWNE
ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO

ZARZĄD GŁÓWNY:

Bazyli Piwnik – przewodniczący
Andrzej Plewa – wiceprzewodniczący
Jan Smyk – wiceprzewodniczący
Lucja Nimierowicz – sekretarz
Jerzy Maleszewski – członek
Piotr Potempa – członek

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA:

Roman Romaniuk – przewodniczący
Radosław Kowalczyk – zastępca przewodniczącego
Halina Leszczyńska – członek