rpt

Nasza Szkoła Wspólne Dzieło

Drodzy Bracia i Siostry,

Rada Miasta Białegostoku Uchwałą z dnia z dnia 11 kwietnia 2022 r. wyraziła zgodę na zakup przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego budynku przy ul. Waryńskiego 30 w Białymstoku, w którym obecnie mieści się Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, dyrekcja szkoły, rodzice i dzieci zwracają się z ogromną prośbą o przekazanie środków finansowych na zakup budynku.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego jest pierwszą i jedyną szkołą prawosławną w Białymstoku i stanowi NASZE WSPÓLNE DZIEŁO.

Serdecznie prosimy o wsparcie finansowe – bez Waszej pomocy trudno nam będzie wykupić budynek Szkoły.

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek Banku Pekao S.A. o numerze:

04 1240 5211 1111 0010 8198 5567

Wszystkim ofiarodawcom, ludziom dobrej woli Bóg zapłać! Spasi Hospodi!