IMG_20220625_093451

Rocznica śmierci Mikołaja Nazaruka

Rocznica śmierci Ś.P. Mikołaja Nazaruka – przewodniczącego

Bractwa Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku – koło Nr 1

25 czerwca b.r. o godz.8.00, w rocznicę śmierci Ś.P. Mikołaja Nazaruka, w Cerkwi Św. Proroka Eliasza w Białymstoku została uroczyście odprawiona   Święta Liturgia, panichida i poświęcenie Jego grobu.

Na tę uroczystość przybyli duchowni – ks. archimandryta Sergiusz -opiekun duchowy naszego koła, ks. Piotr Borowik, miejscowi duchowni na czele z proboszczem ks. mitratem Anatolem Fiedorukiem, delegacja bractwa, zaprzyjaźnione osoby oraz żona zmarłego Pani Irena wraz z rodziną.

Wszyscy wznosili szczere  modlitwy o spokój duszy Mikołaja, zapalali świece w cerkwi na panichidniku oraz  znicze na grobie zmarłego.

Przy pięknie ukwieconym grobie zmarłego Mikołaja, nasz opiekun ojciec archimandryta Sergiusz po modlitwie powiedział uroczyste kazanie, w którym podkreślił niezwykłą wiarę, sumienność, gorliwość, pracowitość i oddanie ś. p. Mikołaja Nazaruka naszej Cerkwi Prawosławnej.

Tak  pracować  wzorowo i sumiennie może tylko żołnierz Wojska Polskiego, gdzie zmarły pełnił zaszczytne funkcje.

W rozmowach przy obiedzie, my bratczyki- Jerzy Półjanowicz, Piotr Kruk i Halina Borowik, wspominaliśmy rzetelność ś. p. Mikołaja oraz niezłomną wiarę.  Ślicznie dziękowaliśmy Pani Irenie za zaproszenie i składaliśmy obietnicę modlitwy za zmarłego.

Czas szybko upływa, trudno sobie wyobrazić, że minął rok po śmierci, jeszcze tak niedawno spotykaliśmy się pod Jego przewodnictwem w czasie nabożeństw, pielgrzymek, wykładów oraz uroczystości integracyjnych. Wszyscy odczuwamy brak Mikołaja i modlitewnie prosimy:

„Pomiani Hospodi, w nadieżdie woskresienija żyzni wiecznyja usopszaho raba Twojeho Nikołaja, i prosti jemu, wsiakoje sohreszenije, wolnoje że  i niewolnoje, słowom ili diełom, Ili pomyszlenijem, i wsieli jeho w miesta swietła……… i daruj jemu i nam  Carstwije Twoje….”

Opracowała Halina Borowik