IMG_20220520_152823

XVIII Wojewódzki KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH w Białymstoku

XVIII Wojewódzki KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ W JĘZYKACH         SŁOWIAŃSKICH w Białymstoku

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego 20 maja 2022 roku w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej w Językach Słowiańskich.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2, Wydział Katechetyczny Diecezji Białostockiej i Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Bractwo św. św. Cyryla i Metodego – koło Nr 1 w Białymstoku.

Główne  cele konkursu to m.in. poznawanie Boga poprzez piękno poetyckiego słowa, popularyzacja twórczości religijnej w językach słowiańskich oraz rozwijanie aktywności uczniów.

Eliminacje konkursowe rozpoczął  Ks. Piotr Borowik modlitwą, uroczystym paschalnym Chrystos Woskresie oraz duszpasterskim powitaniem młodzieży, nauczycieli i rodziców.

Nauczyciel religii Helena Dobosz, organizatorka konkursu pięknie przywitała i podziękowała wszystkim, którzy będą recytować niezwykłe słowa oraz tym, którzy zachęcili i przygotowali uczniów do recytacji. Serdeczne słowa powitania skierowała również do uczestników konkursu z Ukrainy i Białorusi.

W imieniu Bractwa Świętych Cyryla i Metodego wszystkim zarówno uczniom  i nauczycielom i rodzicom podziękowała Halina Borowik. Recytację świętych słów sławiących Boga i tradycje prawosławne w słowiańskich  językach białoruskim, polskim, ukraińskim i rosyjskim nazwała uroczystym hołdem złożonym świętym braciom Cyrylowi i Metodemu Nauczycielom Słowian w przededniu ich święta.

Przełożona Monasteru ze Świętej Góry Grabarki ihumenia Hermiona serdecznie gratulowała dzieciom i młodzieży udziału w konkursach, przymilnie zachęcała do modlitewnego i odważnego świadectwa wiary prawosławnej oraz zapraszała do modlitwy i pielgrzymek na Świętą Górę Grabarkę

W tegorocznym konkursie wzięło udział 45 uczniów, którzy swą recytacją stworzyli niezwykłą uroczystość. Wszyscy uczestnicy wykazali się niezwykłą znajomością tekstów, poprawnością językową oraz artystycznym wykonaniem. Komisja konkursowa miała trudności w wyłonieniu zwycięzców, najlepszych uczestników, albowiem każdy recytujący posiadał  mnóstwo różnorodnych walorów artystycznych.

Dzięki dobrej organizacji konkursu, ludziom dobrej woli i m.in. Stowarzyszeniu Bractwa Świętych Cyryla i Metodego towarzyszyła rzetelna komisja konkursowa, poczęstunek, nagrody rzeczowe oraz wspaniała atmosfera na sali w czasie eliminacji nagradzała wszystkich uczestników gromkimi brawami zachęcającymi do pozytywnego prezentowania się uczniów.

Dodatkową ucztą duchową w czasie eliminacji była prezentacja prac II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO +LITERACKIEGO „TO TY Święta Góro Grabarko jesteś w moim sercu” oraz wręczenie nagród dla zwycięzców. W tym konkursie wzięło udział  ok.100 uczestników. W czasie tych uroczystości przełożona klasztoru ze Świętej Góry Grabarki Ihumenia Hermiona wręczała nagrody, gratulowała uczestnikom udziału w konkursach nieustannie zapraszając do pielgrzymek i modlitwy w świątyniach Świętej Góry Grabarki.

Te niezwykłe uroczystości eliminacji konkursowych służą zachętą do pracy naszego Bractwa i dopingowanie młodzieży, uczniów i dzieci do nauki języka cerkiewnosłowiańskiego, wiary i tradycji Cerkwi Prawosławnej.

Tekst Halina Borowik
Fotografie s.Halina (Święta Góra Grabarla)