Pascha-111

Konkurs Poezji Paschalnej

Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Bielsku Podlaskim oraz Bielski Dom Kultury
serdecznie zapraszają do udziału XV Edycji Konkursu Spotkania z poezją i prozą religijną o tematyce paschalnej.


Cele konkursu:
odkrycie piękna prawosławnej poezji i prozy o tematyce
paschalnej,
rozwijanie zainteresowań poezją i prozą religijną,
poznawanie Boga poprzez piękno słowa,
zachęcanie do poznawanie i upowszechniania tematyki
paschalnej,
rozwijanie zdolności recytatorskich,
szerzenie kultury języka, piękna żywego słowa

Uczestnicy konkursu
uczestnikiem może być każdy przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej,
oraz szkół ponadpodstawowych z powiatu bielskiego w 5 kategoriach
wiekowych:
przedszkolnej
klas I-III szkoły podstawowej
klas IV-VIII szkoły podstawowej
szkół ponadpodstawowych
Warunki uczestnictwa:
każdy uczestnik powinien przygotować i zaprezentować wiersz lub
fragment prozy o tematyce związanej z okresem paschalnym.
Wymagania konkursu:
uczestnik powinien zaprezentować wiersz lub prozę w języku
słowiańskim (polskim, białoruskim, rosyjskim, ukraińskim).
Termin zgłoszenia i miejsce konkursu:
termin zgłoszenia do 21.05.2022 r. (proszę przestrzegać terminu-jest to
konieczne ze względów organizacyjnych)
opiekun wypełnia kartę zgłoszenia uczestników zaakceptowaną przez
dyrektora szkoły, odsyła na adres pocztowy bądź elektronicznie:
Stowarzyszenie Prawosławne
Bractwo św. św. Cyryla i Metodego
Koło Terenowe w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 36A
17-100 Bielsk Podlaski
z dopiskiem „Konkurs”
E-Mail: info@warmbud.com.pl
Telefon:
510 149 028
515 291 305
spotkanie z prozą i poezją odbędzie się 28.05.2022 r. w Bielskim Domu
Kultury, ul. 3 Maja 2 o godz.9:00
UWAGA: Do zgłoszenia prosimy dołączyć kopię prezentowanego utworu
Organizatorzy zapraszają do czynnego udziału w spotkaniu