Bazyli-Piwnik-Athos-2

Pożegnanie brata Bazylego

29 stycznia 2022 roku w cerkwi św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli pożegnaliśmy naszego brata Bazylego. Brat Bazyli Piwnik był Przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego od 2014 roku. W ostatniej drodze bratu Bazylemu towarzyszyła rodzina, licznie zgromadzone duchowieństwo pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Grzegorz – Arcybiskupa Bielskiego oraz Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Pawła – Biskupa Hajnowskiego, przedstawiciele kół terenowych, a także licznie przybyli przyjaciele zmarłego. Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią, której przewodniczył Władyka Paweł – Biskup Hajnowski. Po zakończeniu Liturgii Władyka Grzegorz – Arcybiskup Bielski odczytał słowa pożegnania Jego Eminencji Metropolity Sawy, który z powodu choroby nie mógł osobiście towarzyszyć Bazylemu Piwnikowi w ostatniej drodze. Następnie pod przewodnictwem JE Grzegorza – Arcybiskupa Bielskiego został odprawiony czyn odpiewania. Na zakończenie w imieniu wszystkich członków Bractwa wzruszające słowa wygłosił Jan Smyk – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego. Doczesne szczątki Bazylego Piwnika spoczęły na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie.

Opracował Sławomir Wyspiański

Na stronie http://orthodox.fm/ można znaleźć nagrania audio z najważniejszych momentów pożegnania brata Bazylego w cerkwi św. Jana Klimaka w Warszawie.