IMG_0458

Post w życiu prawosławnego chrześcijanina.

12 listopada 2021r., w niedzielę, po Świętej Liturgii, członkowie koła  Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla  i Metodego spotkali się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Po wspólnej modlitwie wszystkich  błogosławił opiekun duchowy koła o.Archimandryta Sergiusz.

Serdecznie wszystkich przywitał i zapoznał z programem spotkania nowy przewodniczący  Krystian Jaszczyk.

Uroczystym momentem spotkania było wręczenie nagród, przyznanych przez Zarząd Główny Bractwa, wybitnym działaczom koła.

  1. Archimandryta Sergiusz podkreślając zasługi w działalności Bractwa oraz w życiu  cerkwi wraz z przewodniczącym Krystianem Jaszczykiem wręczyli:

ORDER ŚWIĘTYCH BRACI SOŁUŃSKICH

–  Piotrowi Kruk – aktywnemu wieloletniemu  działaczowi i chórzyście

 Julii Szeps –  aktywnej wieloletniej działaczce oraz uczestniczącej w prowadzonej   przez koło akcji nieodpłatnych korepetycji z fizyki dla chętnych uczniów.

Zasłużoną nagrodę Julii Szeps odebrał mąż Andrzej, który  już niejednokrotnie uczestniczył w spotkaniach Bractwa.

Siostrze Julii  telefonicznie gratulowaliśmy oraz życzyliśmy zdrowia i dalszych sukcesów w życiu.

Głównym punktem spotkania była prelekcja na temat „ Znaczenia postu w życiu prawosławnego chrześcijanina” wygłoszona przez O. Archimandrytę Sergiusza.

Na wstępie prelegent wyjaśniając znaczenie terminu „ post” wszystkich pozdrowił z trwającym okresem Postu Filipowego  przygotowującego nas do Narodzenia Jezusa Chrystusa. O. Archimandryta przypomniał, że Cerkiew Chrystusowa nakazuje swoim dzieciom prowadzić dostojny sposób życia pełen wstrzemięźliwości. Post ustanowił Chrystus, który Sam pościł czterdzieści dni / Mat.4?=/. Post był także praktykowany w Starym Testamencie. O. Archimandryta szczegółowo omówił posty jednodniowe, cztery posty wielodniowe oraz dni surowego postu. Szczególną uwagę zwrócił na post duchowy. Św. Jan Złotousty uczy nas, że „Myli się ten , kto uważa, że post to tylko wstrzemięźliwość od jedzenia. Prawdziwy post to oddalenie się od zła, okiełznanie języka, odłożenie gniewu, poskromienie pożądań, zaprzestanie oszczerstw, kłamstw i krzywoprzysięstw”.

Opiekun duchowy szczerze nawoływał nas do udziału w nabożeństwach cerkiewnych, udziału w świętych sakramentach.

Kiedy po prelekcji w dyskusji były słowa narzekania na czas pandemii, ograniczeń i trudności z tym wszystkim  związanych, prelegent  zamiast ślęczenia w telewizji i komputerach zalecił powtarzanie Modlitwy Jezusowej, krótkich ale bardzo zbawiennych słow.

Słowa modlitwy  „Hospodi Iisusie Synie Bożyj pomiłuj nas hresznych” uciszą i natchną spokojem nasze serca.

Nauczyciel religii Helena Dobosz dziękowała naszemu Bractwu  za wspomaganie finansowe i pomoc w organizacji przedsięwzięć katechetycznych. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, że  wśród mnóstwa narzekań należy szczególną  uwagę zwrócić na uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu Cerkwi a m.in. w nabożeństwach. Rodzice i dziadkowie powinni pamiętać o swojej odpowiedzialności za młode pokolenie.

Wśród uczestników byli też tacy, którzy nie postrzegali tylko zła tego świata. Starali się pomimo wszystko zarazić swoim optymizmem i Bożą wiarą innych. W czasie pandemii jest wielu ludzi, którzy pomimo obaw uczestniczą w nabożeństwach i w świętych sakramentach.

Pani Wiera Greczan zauważyła, że w cerkwiach jest wiele przykładnych młodych małżeństw z małymi dziećmi przystępujących z wiarą do świętych sakramentów.

W czasie trwania spotkania śpiewaliśmy kolędy. Na stołach były jak zawsze przygotowane teksty kolęd.

W planie koła szczególne miejsce zajmowało kolędowanie naszych Bratczyków kolejny raz w czasie świąt Bożego Narodzenia i przekazanie ofiary na zaszczytne cele.

W obecnej chwili trwającej pandemii z obawą oczekujemy na realizację tego naszego planu.

Siostry naszego koła samodzielnie przygotowały postne potrawy.

Uczestnicy spotkania gościli się postnymi potrawami i utwierdzali się w przekonaniach o. Archimandryty, że post nadaje lekkości dla duszy i ciała człowieka.

Wszyscy odważni bratczyki, którzy przybyli na prelekcję składając sobie nawzajem świąteczne życzenia  prosili o następne świąteczne spotkanie Bractwa. Wielu z nas będzie być może w osamotnieniu spędzało święta Rożdiestwa Chrystowa i pragnie kolejny raz zaśpiewać słowa kolęd i wspólnie przeżyć tą radosną nowinę.

Przewodniczący dziękując za udział w tym spotkaniu obiecał również następne lecz jego realizacja będzie  uzależniona od nakazów związanych z trwającą chorobą.

Spotkanie w przemiłej atmosferze zgodnie z planem uwieńczyła wspólna modlitwa.

Opracowała- Halina Borowik

Zdjęcia – Alina Mikołajczuk