IMG-e2f99305acf7ae0133776af2613b7cf0-V

Święto patrona Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba

W dniu 5  listopada b.r. delegacja Bractwa Świętych  Cyryla i Metodego  w  Białymstoku /Kolo Nr 1  / wzięła udział w imieninowych uroczystościach świątecznych Ordynariusza diecezji Białostocko Gdańskiej Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba.

W tym dniu jest sprawowana w naszej cerkwi jedynie raz w roku niezwykła św. Liturgia, której autorem jest Święty Apostoł Jakub brat Pański.

Władyka Jakub uroczyście celebrował to świąteczne nabożeństwo swego niebiańskiego patrona w asyście duchownych z różnych dekanatów naszej diecezji. Archimandryta Sergiusz, opiekun duchowy naszego bractwa, również był wśród odprawiających duchownych.

W ten szczególny dzień wielu wiernych i gości przybyło do Katedry Świętego Mikołaja w Białymstoku by pozdrowić hierarchę  naszej diecezji i wziąć  w tej niezwykłej modlitwie oraz świętych sakramentach. Święta Eucharystia jest udzielana podczas tej liturgii pod dwoma postaciami ale oddzielnie. Rytuał  tej liturgii jest również nieco odmienny, który zachęca wiernych do bacznego śledzenia jej przebiegu. Piękny śpiew chóru duchowieństwa pod dyrekcją Ks. Protodiakona Bazylego Dubeca, wzruszające kazanie wygłoszone przez Ks. Prot. Jana Kojło oraz cudowne i serdeczne słowa pozdrowień Jego Ekscelencji Grzegorza stworzyły miły nastrój świąteczny.

Po uroczystym nabożeństwie ustawiliśmy się w rzędzie składających życzenia Jego Ekscelencji tuż za delegacją z centralnego zarządu naszego bractwa oraz Prawosławną Szkołą Podstawową Świętych Cyryla i Metodego.

Szczerze  życzyliśmy Jego Ekscelencji błogosławieństwa Bożego na Mnohaja leta kreposti sił ot Hospoda Boha, zdrowia, wytrwałości, mnóstwo sukcesów w pracy duszpasterskiej i pracy naukowej. Składając życzenia w imieniu przewodniczącego bractwa Krystiana Jaszczyka a także wszystkich Bratczyków prosiliśmy jego Ekscelencję o modlitwy i opiekę duchową nad naszym Bractwem

Władyka przyjmując nasze bractwowe życzenia, podarunki i kwiaty nieoczekiwanie oznajmił, że… to Bractwo to w większości… ELEKTRYK! Prawda…. albowiem w skład naszej delegacji wchodzili bratczyki… Julia Szeps z mężem Andrzejem, Wiera Greczan, którzy są pedagogami Technikum Elektrycznego w Białymstoku. Tam Władyka Jakub zdobywał techniczne wykształcenie. Każdego roku ci nauczyciele chętnie ,pomimo kłopotów  zdrowotnych chętnie  przychodzą na tę uroczystości by złożyć swemu niezwykłemu uczniowi szczere życzenia. Od wielu lat należą  do Bractwa i aktywnie uczestniczą w jego działalności oraz życiu liturgicznym Cerkwi.

Obecnie  Władyka Jakub jest naszym nauczycielem i Jego prosimy o błogosławieństwo i duchową opiekę w drodze ku zbawieniu.

Patronami naszego Bractwa są święci Cyryl i Metody  to  Bohomudrije uczitieli Słowienskich stran ….i to nieprzypadkowe zdarzenie, że  wielu w naszym kole jest nauczycieli m.in. dr Jarosław Werdoni, dr Jan Zieniuk, Julia Szeps, Wiera Greczan, Stefan Nikiciuk, Alina Mikołajczuk, Halina Aleksiejczuk, Walentyna Kuryło, Halina Borowik…

Założycielami naszego Bractwa również byli wybitni pedagodzy a wśród nich prof. Andrzej Łapko i  prof. Michał Małofiejew oraz aktywni działacze bractwa m.in. prof. Antoni Mironowicz, dr Jarosław Werdoni, prof. Jarosław Matwiejuk…

Błogosławione jest życie z Bogiem, gdy ludzie potrafią stworzyć miłą atmosferę pełną radości i życzliwości oraz troszczyć się o wiarę i cerkiew.

MNOHAJA LETA !!! Najprzewielebniejszy Władyko !!!

 

Zdjęcie – Jarek Charkiewicz

          Opracowała- Halina Borowik