image_50415361

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie w kole Bractwa w Siemiatyczach

26 września 2021 r. członkowie koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Siemiatyczach spotkali się na Walnym Sprawozdawczo- Wyborczym Zebraniu, aby podsumować ostatnie cztery  lata swojej działalności oraz wybrać władze koła: Zarząd i Komisję Rewizyjną.  Na zaproszenie członków koła w Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego: Bazyli Piwnik i Jerzy Maleszewski. Zgodnie z porządkiem obrad odczytano sprawozdania: merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, następnie przyjęto niezbędne uchwały. W wyniku głosowania wybrano władze koła. W skład Zarządu weszli: Walentyna Sadowska – Przewodnicząca, Radosław Kowalczuk- wiceprzewodniczący, Anna Bereza – skarbnik, Władysław Leoniuk – członek Zarządu. Komisja Rewizyjna została wybrana w następującym składzie: Wlentyna Łuczko – przewodnicząca, Wiktor Leoniuk – członek, Mikołaj Prokopiuk – członek. Nowym opiekunem duchowym koła w Siemiatyczach będzie o. Antoni Czapko. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik wręczył zasłużonym członkom koła Ordery Świętych Braci Sołuńskich: Walentynie Sadowskiej, Annie Berezie, Wiktorowi Leoniukowi i Mikołajowi Prokopiukowi.

Zdjęcia Radosław Kowalczuk