JABŁECZNA 3

Wakacyjne pielgrzymki członków koła terenowego z Białej Podlaskiej: JABŁECZNA, SUPRAŚL, TURKOWICE, ŁUCK, MIŃSK MAZOWIECKI, KOSTOMŁOTY, MIĘDZYLEŚ.

W dniach 24-25 czerwca 2021 r. w monasterze u Jabłecznej miały miejsce uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego. Jak co roku na święto przybyli członkowie koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej. Obchody Święta rozpoczęły się 24 czerwca nabożeństwem całonocnego czuwania. Uroczystościom przewodniczył JE Metropolita Sawa w asyście Ekscelencji. Licznie przybyło duchowieństwo z różnych diecezji oraz pielgrzymi. Całonocne czuwanie poprzedziły powitanie hierarchów przez dzieci, starostę oraz namiestnika monasteru – ihumena Piotra. Świętą Liturgię w Głównej monasterskiej cerkwi celebrował JE Metropolita Sawa, a śpiewał chór pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka. Świętą Liturgię zwieńczyła procesja z czytaniem Świętej Ewangelii oraz molebień do Św. Onufergo.  JE Metropolita Sawa podziękował wszystkim za wspólną modlitwę i liczne przybycie w tak trudnym okresie.

Na koniec warto podzielić się pewną refleksją: pielgrzymki odbywają się corocznie: w każdej gminie, powiecie, województwie, w całej Polsce. Wspólne modlitwy, rozmowy, relacje, znajomości, kontakty. Wszystkie są wspaniałe – nadają sens życiu. Jedna różni się od drugiej, każda jest inna, niezapomniana. Ujmując krótko: całe nasze życie na tej ziemi jest pielgrzymowaniem.

Opracowała Maria Mielaniuk         Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

Pielgrzymka do Monasteru w Supraślu.

W niedzielę 27 czerwca 2021 bialskie Bractwo św. św. Cyryla i Metodego zorganizowało pielgrzymkę do Monasteru w Supraślu. W pielgrzymce pojechało 28 osób, byli to członkowie Bractwa i parafianie z Białej Podlaskiej. Przed wyjazdem o. Andrzej Pugacewicz odprawił molebień i życzył wszystkim pielgrzymom aby szczęśliwie dotarli do celu. Uroczystościom w Monasterze Zwiastowania Bogurodzicy przewodniczył JE Metropolita Sawa w asyście hierarchów i duchowieństwa z kraju i zagranicy. Udział wzięli przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, parafianie i pielgrzymi z całej Polski. Było to wydarzenie historyczne dla naszej cerkwi. W Supraślu mieliśmy możliwość spotkać się z członkami kół Bractwa św. św. Cyryla i Metodego z całej Polski. Obecny był również przewodniczący ZG Bazyli Piwnik. Pomimo otaczającego nas tłumu można było się wyciszyć pomodlić i podziękować Bogu za wszystko. Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi zostali zaproszeni na uroczystą agapę. Wzmocnieni i pokrzepieni duchowo wyruszyliśmy autokarem w magiczne miejsce położone pośród podlaskich łąk i rozlewisk Narwi – do skitu w Odrynkach. W ciszy i zadumie weszliśmy na przepiękny teren, gdzie przywitał nas ihumen Sofroniusz. Podeszliśmy do mogiły o. Gabriela, aby odmówić modlitwę za jego duszę. Odwiedziliśmy cerkiew p.w. Matki Bożej Pokrowskiej. Zostawiliśmy zapiski za żyjących i zmarłych bliskich. Zakupiliśmy mieszanki ziół o Gabriela, które znamy i wiemy, że potrafią leczyć z różnych dolegliwości i trzymać w dobrej kondycji. Wspólnie spędzony czas, modlitwy, wzmocnieni i szczęśliwi wróciliśmy do swoich domów z nowym wspaniałym bagażem duchowym. Wyjazd był doskonałą okazją do integracji.

Opracowała Maria Mielaniuk         Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

Pielgrzymka do Monasteru Żeńskiego w Turkowicach.

Bractwo Świętych Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej w dniu 15 lipca br. zorganizowała pielgrzymkę na uroczystości Święta  Turkowickiej Ikony Matki Bożej w Turkowicach. 15 lipca o godz. 05.45 wyjechał autokar z pielgrzymami spod cerkwi p.w. Świętych Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej zabierając po drodze parafian z Diecezji Lubelsko – Chełmskiej .Wraz z pielgrzymami byli obecni duchowni: o. Jarosław z Terespola, o. Marcin z Białej Podlaskiej oraz o. Jan z Kodnia. Grupa była bardzo liczna, liczyła ponad 50 osób. Przed Boską Liturgią sprawowany był obrzęd małego poświęcenia wody. Uroczystościom przewodniczył metropolita Włodzimierz z ( Ukrainy ) w asyście abp Abla i abp Paicjusza. Podczas uroczystości obecni byli duchowni z Diecezji Lubelsko – Chełmskiej, Diecezji Przemysko – Gorlickiej oraz spoza nich. Śpiewał męski chór z Poczajewa ( Ukraina ).Święto zakończyło się procesja wokół cerkwi z czytanie Ewangelii. Na zakończenie ze słowem Bożym do zgromadzonych zwrócił się Władyka Abel , który podziękował za wspólną modlitwę oraz pozdrowił. Wszyscy uczestnicy uroczystości spożyli wspólny świąteczny posiłek przygotowany przez siostry z Turkowic na przy cerkiewnym placu. Po uroczystościach i poczęstunku wyruszyliśmy w drogę powrotną .W drodze powrotnej odwiedziliśmy: cmentarz prawosławny w Sahryniu, gdzie odsłużony został molebień za ofiary tej tragicznej zbrodni. W Hrubieszowie przywitał nas o. Jan. Odwiedziliśmy również cerkiew w Chełmie. Wspólnie spędzony czas podczas pielgrzymowania był doskonałą okazją do integracji. W drodze do swoich domów dzieliliśmy się wrażeniami, spostrzeżeniami. Poznaliśmy i nawiązaliśmy nowe kontakty .Pamiątką ze wspólnego pobytu pozostaną wykonane przez nas zdjęcia. O. Jarosław podziękował wszystkim pielgrzymom za uczestnictwo ,za wspólną modlitwę.

Opracowała Maria Mielaniuk         Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

Wyjazd do Łucka na Ukrainie

22 lipca 2021 r. z błogosławieństwa J. E. Arcybiskupa Lubelskiego i chełmskiego Abla delegacja duchownych i wiernych Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, pośród których był członek Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej, udała się z pielgrzymką samochodową do oryginału Chełmskiej Ikony Matki Bożej, która znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku na Ukrainie.

Głównym punktem pielgrzymki była wspólna modlitwa w czasie akatystu przed oryginalną Chełmską Ikoną Matki Bożej oraz jej wierną kopią wykonaną przez ikonopisców na św. Górze Atos, która to kopia w przyszłości na stałe będzie znajdowała się w cerkwi św. Jana Teologa w Chełmie.

W trakcie akatystu, który upiększał swym śpiewem chór cerkwi Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołyńskie dzwony”, przed ikonami wspólnie modlili się duchowni i wierni Diecezji Lubelsko – Chełmskiej oraz Wołyńskiej  Diecezji Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi.

Po odwiedzeniu jeszcze dwóch świątyń na prawosławnej mapie Łucka pielgrzymi w późnych godzinach nocnych, pokrzepieni modlitwą przed cudotwórczą ikoną Matki Bożej Chełmskiej, z Bożą pomocą powrócili do kraju.

Opracowała Maria Mielaniuk         Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

Wyjazd do Mińska Mazowieckiego

W dniu 24 lipca 2021 r. członkowie koła terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej zorganizowali autokarową pielgrzymkę na uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi w Mińsku Mazowieckim, koordynatorami którego to wyjazdu byli Państwo Maria i Anatol Mielaniuk. W wyjeździe udział wzięli przedstawiciele duchowieństwa oraz wierni zarówno obu wspólnot Białej Podlaskiej jak i okolicznych parafii położonych w dekanatach terespolskim i bialskim.

Po dotarciu na miejsce, uczestnicy wyjazdu dołączyli się do ogólnych uroczystości w których brali udział wierni z terenów większości parafii parafii diecezji lubelsko-chełmskiej.

Uroczystościom przewodniczył J. E. Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel w asyście licznie zgromadzonego duchowieństwa z terenu diecezji, jak i goście z diecezji warszawsko-bielskiej i białostocko gdańskiej.

Na niebiańskiego patrona budującej się cerkwi wybrano św. Spirydona Cudotwórcę z Trymituntu. Od roku 2018 wierni Mińska Mazowieckiego modlą się w domowej kaplicy wydzielonej z pomieszczeń budynku parafialnego a niebawem w krajobraz miasta, ponownie po ponad stu latach nieobecności wpisze się obiekt świątyni prawosławnej z prawdziwego zdarzenia.

Opracowała Maria Mielaniuk                  Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

Uroczystości w Kostomłotach.

Członkowie Bractwa CiM z Białej Podlaskiej w dniu 1 sierpnia 2021 r. uczestniczyli w święcie ku czci św. Serafima z Sarowa. Uroczystą Liturgię Boską celebrował Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej Abel w asyście licznego duchowieństwa. Główne uroczystości liturgiczne rozpoczęły się przywitaniem przez dzieci, starostę i Archimandrytę Ambrożego. Śpiewał chór pod dyrekcją   Agnieszki Łotysz. Świąteczne uroczystości zakończyła procesja ,po której do zebranych ze słowami podziękowań i pozdrowień zwrócił się Arcybiskup Abel. Wszyscy zostali zaproszeni na wspólny posiłek przygotowany przez parafian. Po nabożeństwie i poczęstunku ,pobudzeni duchowo wróciliśmy do domu.

Opracowała Maria Mielaniuk                  Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk

 

Międzyleś. Święto parafialne Zaśnięcie Świętej Anny.

Dnia 7 sierpnia2021 r. członkowie Bractwa CiM z Białej Podlaskiej pojechali do Międzylesia na Święto parafialne ku czci Zaśnięcia Świętej Anny. Tego dnia Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski w asyście licznie przybyłego duchowieństwa przy udziale wiernych miejscowych i pobliskich parafii .Uroczystości zakończyły się procesją wokół cerkwi. Na zakończenie świątecznych uroczystości do wszystkich wiernych zwrócił się Władyka Abel oraz proboszcz parafii o. Jan Dmitruk dziękując za uczestnictwo oraz wspólną modlitwę. Pogoda dopisała. Na koniec warto podzielić się pewną refleksją. Pielgrzymki odbywają się corocznie w każdej gminie, powiecie , województwie. w całej Polsce. Wspólne modlitwy, wspólne rozmowy, relacje, znajomości, kontakty.  Wszystkie są wspaniałe, nadają sens życiu. Jedna różni się od drugiej, każda jest inna, niezapomniana. Ujmując krótko. Całe nasze życie na tej ziemi jest pielgrzymowaniem.

Opracowała Maria Mielaniuk                 Zdjęcia Maria Mielaniuk, Anatol Mielaniuk