IMG_0087

Nabożeństwo w intencji ś. p. Mikołaja Nazaruka

6 sierpnia 2021r. w Cerkwi Św. Proroka Eliasza odbyło się św. Liturgia oraz panichida za spokój duszy Ś.P. Mikołaja – naszego przewodniczącego Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego Kola Nr 1 w Białymstoku.

Czas szybko płynie…. mija kolejne lato… już 40 dni nie ma wśród żywych naszego brata w Chrystusie Mikołaja…

W ten niezwykły sierpniowy letni, ale bardzo deszczowy poranek, na cmentarzu przy Cerkwi Św. Proroka Eliasza, panuje  niecodzienny ruch. Dzwonią dzwony cerkiewne a ludzie podążają do grobu Ś.P. Mikołaja Nazaruka, by zapalić światełka zniczy a następnie śpieszą się do świątyni na nabożeństwo żałobne by wznieść modlitwy i zapalić świece w intencji zmarłego.

Zgodnie z nauką naszej Cerkwi Prawosławnej w  czterdziesty dzień po śmierci człowieka odbywa się Sąd Boży nad duszą ludzką i wówczas określa się jego dola do czasu Drugiego Przyjścia Chrystusa.

Żona zmarłego, Pani Irena, w 40 – ty dzień po śmierci męża zaprosiła na tą niezwykłą Boską Liturgię rodzinę, znajomych, sąsiadów i delegację Bratczyków naszego koła, przedstawiciela z Zarządu Głównego oraz przewodniczących bractw terenowych z Bielska Podlaskiego, Hajnówki i Ełku.

Nie zważając na pogodę i wakacyjny, urlopowy czas wszyscy zaproszeni przybyli by pomodlić się  o upokojenije duszy Ś.P. Mikołaja.

Nabożeństwo żałobne celebrował O. Archimandryta Sergiusz – opiekun duchowy naszego Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Koła nr 1 wraz z miejscowym klerem Parafii Św. Proroka Eliasza.

Zgodnie z właściwym zrozumieniem, że żałobna modlitwa jest bardziej skuteczna, gdy w czasie  Św. Liturgii przystępuje się  do Świętych Sakramentów Spowiedzi Eucharystii, wielu modlących również wzięło udział w sakramentach…

Po Panichidzie wszyscy udali się  na modlitwę i poświęcenie grobu Ś. P. Mikołaja. Przy grobie O. Archimandryta Sergiusz wygłosił naukę na temat celu i znaczenia naszego życia chrześcijańskiego powołując się na przykłady z życia zmarłego Mikołaja Nazaruka, pełnego poświęceń, modlitwy i udziału w nabożeństwach i życiu cerkiewnym.

Zona Ś.P. Mikołaja przy grobie złożyła serdeczne podziękowania celebrującym nabożeństwo duchownym za modlitwę i modlącym się  oraz zaprosiła na obiad wszystkich obecnych.

W czasie obiadu głos zabrał Ks. Mitrat Anatol Fiedoruk proboszcz parafii Św. Proroka Eliasza, który zwrócił uwagę na niezwykle zaangażowanie zmarłego Ś.P.  Mikołaja Nazaruka w życie cerkiewne i parafialne. Pan Mikołaj pełnił funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej i do ostatnich dni swego życia dzwonił i był gotów do podjęcia różnych decyzji. Dziękując za zaangażowanie Ks. Anatol zwrócił się do żony zmarłego podkreślił rolę małżeństwa w Cerkwi Prawosławnej i docenił  Jej wspomaganie małżeńskie.

Halina Borowik, zachęcając  wszystkich obecnych do wspomnień o Ś.P Mikołaju, zwróciła uwagę na Jego niezwykłe zdyscyplinowanie życiowe. Był wykształconym człowiekiem Wojska Polskiego. Umiejętnie wykorzystywał swą  energię w życiu Cerkwi i naszego Bractwa Św.Św. Cyryla i Metodego.

Jerzy Półjanowicz, były wojewoda  miasta Białegostoku, aktywny działacz Bractwa i zastępca zmarłego przewodniczącego Bractwa wspominał wielkie zaangażowanie i wspólne  przeżywania dotyczące spraw Bractwowych.

Jan Smyk – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Bractwa w swym wystąpieniu mówił o wieloletniej przynależności zmarłego Mikołaja Nazaruka  do Zarządu Głównego i podkreślił ogromną efektywność i rolę w bieżących pracach.

Halina Malesiak –   przewodnicząca z Ełku, podkreślając wieloletnią efektywną współpracę kół z Ełku i Białegostoku, zachwycała się Ś.P. Mikołaja zdyscyplinowaniem w  modlitwie i w pracy bractwowej a zarazem pełnią radości w życiu towarzyskim.

Aleksy Mularczyk, były przewodniczący naszego bractwa, w swych wspomnieniach określił zmarłego jako człowieka niezwykle prawdomównego i zawsze gotowego do okazania pomocy.

Jerzy Maleszewski- przewodniczący koła z Bielska Podlaskiego wypowiedział piękne słowa  odnośnie wspólnego pielgrzymowania ze Ś.P. Mikołajem i efektywności współpracy w Zarządzie.

Przewodnicząca Bractwa z  – Lucyna Ruszak – podzieliła się wspomnieniami wspólnego organizowania z Mikołajem pielgrzymki na Białoruś, udziałem w nabożeństwach i wzajemnym doradztwem.

Wiera Greczan jako wieloletni członek Bractwa w swych wspomnieniach podkreśliła wielkie doświadczenie i nieoceniony wkład w efektywność i zaangażowanie zmarłego Mikołaja pełniącego wieloletnią funkcję przewodniczącego naszego koła.

Wiera Wawrzeniuk wspominała Ś.P Mikołaja jako niezwykłego człowieka i dobrego sąsiada.

Żona Irena dziękując wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę wspominała zmarłego męża  jako  wspaniałego towarzysza życia małżeńskiego, modlitewnego  oraz podkreślała fakt wzajemnego wspierania zawodowego.

Każdy z uczestników tego modlitewnego spotkania chciał coś powiedzieć o Ś.P. Mikołaju …ale oczy pełne łez nie pozwalały skupić się .

Wszyscy zapewniali o modlitewnej pamięci  o Ś.P. Mikołaju.

„So swiatymi upokoj , Chrystie, duszu raba Twojeho Nikołaja,

Idieże niest’ bolezn’, ni pieczal, ni wozdychanije,

no żyzn’biezkoniecznaja.”

                                              Opracowała- Halina Borowik

                                             Fotografie- Alina Mikołajczuk