SUPRAŚL 3982192571908360

Podziękowania członkom Bractwa św. św. Cyryla i Metodego

Drodzy Bracia i Siostry!

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Bractwa za tak liczny udział w uroczystościach wyświęcenia cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Ukończenie dzieła odbudowy świątyni jest zwieńczeniem 37 letnich starań setek ludzi, wśród których wielu z Was także miało swój udział.

Bazyli Piwnik 

Przewodniczący Zarządu Głównego

Foto: członkowie koła terenowego z Białej Podlaskiej