KONKURS WIELKANOCNY 2

Wielkanocny Konkurs Plastyczny

 

W maju 2021 r. odbyła się pierwsza edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego ,,Tradycje i zwyczaje paschalne w moim domu i cerkwi. Celem tego konkursu było: zachęcanie do postrzegania piękna i atmosfery Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pielęgnowanie tradycji i zwyczajów paschalnych, promocja swojej małej ojczyzny, pobudzenie aktywności twórczej dzieci, rozwijanie wrażliwości na piękno i estetykę a także integracja rodziny.

Na konkurs wpłynęło 120 prac z różnych szkół miasta Białegostoku i okolic.

Powołana Komisja oceniła wszystkie prace, wręczone zostały nagrody i wyróżnienia.

Organizację konkursu wsparło finansowo:  Bractwo Św. Cyryla i Metodego w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny.

Opracowanie tekstu pani Helena Dobosz