DSC_1145

Pielgrzymka Warszawskiego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego do Siedlec

11 października 2020r. Warszawskie Koło Terenowe Bractwa św.św. Cyryla i Metodego wraz Siestryczestwem i wiernymi Kaplicy Św. Trójcy na Podwalu w Warszawie, zorganizowało pielgrzymkę do parafii Św. Trójcy w Siedlcach na uroczystości poświęcenia cerkwi.

Niedzielnym uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Abel ordynariusz diecezji lubelsko – chełmskiej w asyście Jego Ekscelencji biskupa siemiatyckiego Warsonofiusza, duchowieństwa z diecezji oraz spoza diecezji lubelsko chełmskiej. Swą obecnością zaszczycił również prezydent Siedlec Andrzej Sitnik oraz proboszcz sąsiadującej parafii rzymskokatolickiej ks. Janusz Wolski.

Dzieje prawosławia w Siedlcach sięgają XIV wieku, bowiem w owym czasie istniała tam wspólnota, należąca do parafii w Drohiczynie. Pierwsza wolnostojąca cerkiew pw. Św. Ducha, była wybudowana w latach 1868-1870. Drugą wolnostojącą cerkiew wybudowano w Siedlcach w 1900 r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. – społeczność prawosławna w Siedlcach utraciła obydwie świątynie. Cerkiew Świętego Ducha zaadaptowano na rzymskokatolicki kościół garnizonowy, natomiast w drugiej urządzono liceum pedagogiczne.

Obecna cerkiew siedlecka została wybudowana w latach 80. minionego stulecia, ogromnym wysiłkiem i staraniami śp. ks. mitrata Borysa Dykańca. Przygotowania do budowy nowej świątyni rozpoczęto już w 1981. Jednak mimo zgody władz miejskich czterokrotnie zmieniano lokalizację. Spowodowane to było nieprzychylnym stosunkiem części duchowieństwa rzymskokatolickiego do budowy cerkwi prawosławnej na terenie miasta. Ostatecznie budowę rozpoczęto w roku 1984. 10 czerwca 1990 r. – uroczystego poświęcenia siedleckiej cerkwi Świętej Trójcy dokonał ówczesny ordynariusz diecezji białostocko – gdańskiej, biskup Sawa w asyście biskupa Abla.

Ostatnimi laty siedlecka świątynia, dzięki wysiłkom proboszcza ks. Sławomira Kochana i osób wspierających, przeszła gruntowny remont i przebudowę. Wyposażona została w nowy ikonostas i polichromie ścienne oraz wewnętrzne wyposażenie i nowe utensylia. Wydarzenie poświęcenia świątyni było zwieńczeniem trudów i wielkim świętem zarówno parafian oraz uczestników niedzielnych uroczystości, wśród których byli pielgrzymi z Warszawy i Siemiatycz. Dzisiaj swym urokiem świątynia zachwyca nie tylko wiernych, ale także wszystkich, którzy ją odwiedzają.

Ze słowami homilii po odczytanym fragmencie Ewangelii, do wiernych zwrócił się biskup Warsonofiusz. Hierarcha podkreślił ważność wydarzenia poświęcenia świątyni w aspekcie wiary i życia liturgicznego wiernych Cerkwi prawosławnej w Polsce, odnosząc to do trudnych losów Prawosławia na Chełmszczyźnie i Podlasiu w okresie minionego stulecia.

Na zakończenie  Świętej Liturgii i uroczystości świątecznych arcybiskup Abel podziękował oficjalnym gościom, duchowieństwu oraz pielgrzymom. Szczególne słowa podziękowania skierował do proboszcza parafii ks. prot. Sławomira Kochana i wszystkich, którzy niosą trud dla dobra parafii. Z ciepłymi słowami zwrócił się następnie Prezydent Miasta Andrzej Sitnik, który podkreślił dobrą współpracę z prawosławną społecznością. W dowód swego uznania podarował parafii komplet szat kapłańskich oraz Częstochowską Ikonę Matki Bożej. Uroczystości świąteczne zakończyła wspólna agapa.

opracowanie ks. Andrzej Baczyński,

zdjęcia Natalia Torkoniak