WYJAZD 5

Wyjazd do Krynicy Zdrój i Gorlic

Dnia 04/09/2020r. członkowie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej wyruszyli na pielgrzymkę do Gorlic, na święto ku czci św. Maksyma Gorlickiego. Pierwszym przystankiem była miejscowość Krynica- Zdrój. Piękna cerkiew, wokół ,,miniaturowe cerkiewki”. Tam też znajduje się krypta gdzie pochowany jest abp. Adam. Ruszyliśmy w dalszą podróż po krętych i górzystych terenach, mijając drewniane i murowane cerkwie oraz cmentarze. Przy drogach widać było liczne malownicze kapliczki, krzyże przydrożne. Odwiedziliśmy cerkwie w: Skwirtnem, Kwiatoniu, Wojkowej, Hańczowej, Polany, Czyrna, Berest, Powroźnik i innych miejscowościach. Odpoczynek zrobiliśmy w miejscowości Wysowa-Zdrój. Po krótkim odpoczynku, w skupieniu i z modlitwą, udało nam się wejść na Świętą Górę Jawor, skąd można było podziwiać piękne widoki na Słowację. Czas spędzony na tej świętej ziemi, na łonie natury,  w ciszy i spokoju wzmocnił nas duchowo. Zmęczeni, ale pokrzepieni, udaliśmy się na zasłużony odpoczynek. Następnego dnia 06/09/2020r., przed Świętą Liturgią, przy relikwiach św. Maksyma Gorlickiego był odprawiany akatyst ku jego czci. O godz. 10.00 sprawowano Świętą Liturgia przez: JE Arcybiskupa Abla, JE Arcybiskupa Paisjusza oraz JE Biskupa Atanazego. Władyka Paisjusz w swojej homilii przybliżył postać świętego. Nabożeństwo zakończyło się procesją z relikwiami świętego wokół cerkwi. Po uroczystościach liturgicznych odbył się wspólny posiłek. W tym dniu spotkaliśmy pielgrzymów z innych Kół Bractwa, mogliśmy wymienić się wrażeniami i doświadczeniem zdobytym podczas tej wędrówki po ziemiach Łemkowszczyzny. Szczęśliwi i zdrowi wróciliśmy do domu naładowani dobrą energią. To jak spędziliśmy czas, gdzie byliśmy i co zobaczyliśmy zostanie z nami na długie lata w pamięci. Wszystkiego nie da się opisać, trzeba pojechać i zobaczyć. Po prostu.

Opracowanie i zdjęcia Maria i Anatol Mielaniuk