IMG-392be02072f9eacc2da0cb8488a9b663-V

Pielgrzymka do Świątyni Hagia Sophia w Warszawie

Bractwo Świętych Cyryla i Metodego  Koło Terenowe Nr 1 w Białymstoku w dniu 20 września zorganizowało pielgrzymkę na uroczystości poświęcenia świątyni pod wezwaniem Mądrości Bożej w Warszawie.

Ośmieleni udanym wyjazdem do Monasteru NMP  w Zwierkach odważyliśmy się odbyć kolejną podróż by ubogacić się  duchowo wspólnie modląc się w nowej warszawskiej świątyni.

W czasie drogi nie traciliśmy czasu albowiem pod przewodnictwem Wiery Greczan wznieśliśmy modlitwy poranne. Następnie wszyscy z radością śpiewali pieśni z BOHOHŁAŚNIKA. Naszym pragnieniem była chęć oderwania się od codziennych myśli, mędrkowania i rozmyślań o chorobach.

Gdy wjeżdżając na Ursynów  z dala ujrzeliśmy piękną cerkiew nie mogliśmy ochłonąć z zachwytu i radości. Doskonale pamiętamy fakty historii świadczące o tym, iż niegdyś Warszawa liczyła około 20 cerkwi. Te mnóstwo świątyń prawosławnych zbudowanych i uświęconych … a następnie przez złe i wrogie siły i dzieje historyczne doszczętnie zostało zburzonych i zniszczonych.

Nie nam oceniać historię i osądzać ją a także ciągle trwać w bezustannej krzywdzie. Musimy wzmocnić swą wiarę by budowana cerkiew jako nasz POMNIK była świadomym świadectwem składania przez nas Bogu obfitych  ofiar oraz wznoszenia szczerych modlitw pochwalnych, błagalnych i dziękczynnych będących prośbami do Wszechmogącego Boga o dostojne wytrwanie w wierze prawosławnej i wdrożenie młodego pokolenia do konsekwentnego i zaszczytnego jej kontynuowania.

Uroczystości poświęcenia tej świątyni i Św. Liturgia były niezwykłymi albowiem pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy naszego metropolity uczestniczyli wszyscy hierarchowie naszej cerkwi w tym nasz Władyka Arcybiskup Jakub i Władyka Andrzej, wielu duchownych i mnóstwo wiernych i pielgrzymów z całego kraju.  Inicjatorem budowy cerkwi Hagia Sophia na wzór świątyni z Konstantynopola / lata 532 – 537/  zarówno w Warszawie jak i u nas w Białymstoku jest zwierzchnik naszej Cerkwi  Metropolita Sawa. W swym słowie czcigodny metropolita przypomniał  nam iż  to niespełna 5 lat temu, w  październiku 2015 roku, na polu ursynowskim postawiono  Święty Krzyż uświęcający miejsce do budowy tej świątyni.

Modląc się 20 września 2020 r już w  okazałej świątyni i wznosząc  swój  wzrok w górę i widząc przedstawionego błogosławiącego nas Jezusa w otoczeniu świata anielskiego odczuwamy moc, siłę Bożą i ogarniającą nas radość oraz gotowość do dziękczynienia.

Wielu z modlących się pielgrzymów w tym dniu przystąpiło do świętych sakramentów Spowiedzi i Eucharystii by oczyścić i uświęcić swe  dusze i ciała.

Pielgrzymi składali również szczodre ofiary na kontynuację tej budowy, zapalali świece i pisali zapiski z prośbą o modlitwę o zdrowie dzieci i bliskich oraz  „O upokojenii”  tych, którzy już skończyli życie ziemskie .

Bóg w tym dniu podarował nam niebywale  piękną pogodę czyniąc ten dzień niepowtarzalnym. Ludzie po procesji  prosili hierarchów o błogosławieństwo, z serdecznością witali się  i rozpoznawali siebie.

Ta rodzinna atmosfera spokojem napawała wszystkich a przygotowana przez parafię kawa i herbatka i gościnny poczęstunek krzepiły siły witalne pielgrzymów.

            Kolejny raz ubogaceni duchowo, wdzięczni Bogu za natchnienie  do życia, zauroczeni pouczeniami hierarchów i śpiewem chórów oraz cudownymi ikonami i freskami  tej świątyni powracaliśmy do Białegostoku  nadzwyczaj szczęśliwi.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że pod przewodnictwem naszych patronów  Równych Apostołom świętych Cyryla  i Metodego byliśmy niezłomni w swym świętym zamyśle  wzięcia udziału  w pielgrzymce i w modlitwach uświęcających tą warszawską świątynię MĄDROŚCI BOŻEJ.

                                                              Opracowała-  Halina Borowik

                                                               Fotografie – Jerzy Półjanowicz