JABŁECZNA 2 — kopia

Jabłeczna. Święto Monasteru św. Onufrego.

W dniach 24- 25 czerwca br. Jabłecznej czczono pamięć patrona św. Onufrego Wielkiego. Jak co roku członkowie KT przybyli na święto do Jabłecznej. Jego Eminencja Metropolita Sawa, hierarchowie, liczne duchowieństwo z Diecezji Lubelsko Chełmskiej uczestniczyli w całonocnym czuwaniu. Główna św. Liturgia była odprawiana o godz. 10.00. i zakończyła się procesją wokół głównej monasterskiej świątyni. Na zakończenie do wiernych zwrócił się jego Eminencja Metropolita Sawa, który podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Wróciliśmy do swoich domów wzmocnieni duchowo.

JABŁECZNA 4 JABŁECZNA 3 (3) JABŁECZNA 1