wawa

Gazetka Warszawskiego Bractwa św.św. Cyryla i Metodego

W maju minionego roku 2019, Koło Terenowe Bractwa śww. Cyryla i Metodego w Warszawie, odbyło pielgrzymkę do diecezji Lubelsko – Chełmskiej – „Śladami św. Męczenników Chełmskich i Podlaskich”.

Idea pielgrzymki była ściśle związana z Konferencją poświęconą 80. rocznicy burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, którą zorganizowało Warszawskie Koło Terenowe Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w dniu 8 grudnia 2018 r.

Celem konferencji było przybliżenie i upamiętnienie tych dramatycznych wydarzeń z roku 1938, a jej kontynuacją była pielgrzymka do diecezji Lubelsko – Chełmskiej „Śladami św. męczenników  chełmskich i podlaskich”.

Chcąc upamiętnić te momenty i chwile, Warszawskie Bractwo śww. Cyryla i Metodego wydało bogato ilustrowany numer gazetki, poświęcony odbytej pielgrzymce do diecezji Lubelsko – Chełmskiej.

88. stronicowa gazetka edytorsko opracowana przez P. Andrzeja Pawlaka, dla pielgrzymów jest wspomnieniem historii miejsc odwiedzonych w trakcie jej realizacji, a dla innych zachętą do odwiedzania odradzającej się diecezji Lubelsko-Chełmskiej oraz poznawania trudnej historii naszych przodków i ich dramatycznych losów i męczeństwa za wiarę prawosławną.

Jest to już druga tego typu pielgrzymka, zorganizowana przez Warszawskie Bractwo śww. Cyryla i Metodego w Warszawie mająca na celu poznawanie duchowego bogactwa Prawosławia, jego historii na naszych ziemiach oraz losów i dramatów naszych prawosławnych przodków. W zaawansowanym planie naszego Bractwa, jeżeli Bóg pozwoli, jest w bieżącym roku odbycie pielgrzymki do diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej.

 

               Ks. Andrzej Baczyński