bfmdddejibcpnfci

Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Kolejny raz, wciąż z takim samym zadziwieniem i wzruszeniem, przeżywamy wspaniały cud Narodzenia Chrystusa. Słyszymy przepiękne hymny cerkiewne, które mówią, że Niematerialny przyobleka się w ciało, Odwieczny wkracza do teraźniejszości, Bóg wciela się w człowieka. Dobrowolnie poniża się, by stać się jednym z nas, by zbawić każdego z nas. Nie musimy się bać, bo ponownie uczynił nas obywatelami Raju. Musimy tylko starać się Go naśladować w swoim codziennym życiu. 

Koniec roku to również czas różnych podsumowań. Chciałbym podziękować wszystkim Wam, całemu Bractwu świętych Cyryla i Metodego, za to, że swoją ciężką pracą i oddaniem w tym roku zaświadczacie, że staracie się naśladować Chrystusa w czynieniu dobra, że jesteście obywatelami naszej niebiańskiej Ojczyzny. Nowe przedszkola w Siemiatyczach i Lublinie, Forum Inteligencji Prawosławnej to, obok dotychczasowych form naszej działalności, plon Waszej codziennej pracy. Niczym święty Józef wspieracie misję Nowonarodzonego tym wszystkim, co posiadacie i co potraficie: talentem i modlitwą, wiedzą i nadzieją, miłością i pokorą. Jesteście solą tej ziemi i światłością świata (por. Mt 5,13).

Bracia i Siostry! Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Nowonarodzonego Zbawiciela. Niechaj obdarzy Was i Wasze Rodziny dobrym zdrowiem, pomyślnością, szczęściem, gorącą wiarą, przepojoną pokojem, miłością, uśmiechem dzieci i wnuków, gorącym uściskiem mężów i żon. Niechaj Pan zawsze będzie z Wami.

Życzę, by codziennie Was umacniał, bo wiele jeszcze pracy przed nami. W 2020 roku chcemy, między innymi uczcić 200. rocznicę kanonizacji świętego męczennika Młodzieńca Gabriela. Pragniemy też zdynamizować naszą ofertę edukacyjną, wydawniczą, charytatywną i duchową.

Bracia i Siostry! Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami (2 Kor 13,11).

 

Wszelkich łask Bożych na Nowy 2020 Rok.

MNOGAJA  WAM  LETA!!

Bazyli Piwnik