79817662_2599659123416250_250685009000660992_o

Pielgrzymka do Wilna

7 grudnia o godzinie 4.30 pielgrzymka organizowana przez koło terenowe w Hajnówce wyruszyła do Wilna. Ojcem duchowym pielgrzymki był Krzysztof Kuderski. Na miejsce, do Monasteru św. Ducha pielgrzymi dotarli o 11.30. Po zakwaterowaniu udali się na obiad. Pielgrzymkę oprowadzał przewodnik pan Jan Busko. Po posiłku od razu rozpoczęło się zwiedzanie Wilna. Najpierw bratczycy udali się do bardzo zniszczonej cerkwi grekokatolickiej, obok której na drzewie zostali powieszeni święci Wileńscy Męczennicy: Antoni, Jan i Eustachy. Potem odwiedzili celę Adama Mickiewicza. Ogromnym przeżyciem było ujrzenie na własne oczy Ikony Matki Boskiej Ostrobramskiej. Zwiedzili także Sobór i kilka cerkwi. Pielgrzymi weszli na Górę Giedymina, skąd rozpościerał się przepiękny widok. Wszyscy byli zachwyceni piękną choinką w centrum Wilna i świąteczną iluminacją. O godzinie 17.00 pielgrzymi udali się na Wsienocznoje Bdienije. Większość przystąpiła do spowiedzi. Po kolacji ojciec Nikita oprowadził bratczyków po monasterze oraz opowiedział o historii monasteru i o męczennikach.

8 grudnia dzień rozpoczął się od uczestnictwa w liturgii i molebniu. Nastepnie po szybkim obiedzie, ojciec Nikita zawiózł pielgrzymów do żeńskiego monasteru św. Marii Magdaleny, a następnie do cerkwi pw. św. Eufrozyny Połockiej. W drogę powrotną pątnicy wyruszyli około godziny 14.00.

Źródło: Koło Terenowe w Hajnówce