zz1

Ikona Starca Paisjusza przybyła do Hajnówki

W dniu święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy w hajnowskim Soborze Św. Trójcy powitano przybyłą ze Świętej Góry Atos ikonę Starca Paisjusza Hagioryty. Ikonę napisał duchowy uczeń starca Paisjusza, mnich noszący to samo imię.

Przed rozpoczęciem św. Liturgii duchowieństwo wraz z wiernymi w uroczystej procesji udało się do biura hajnowskiego koła Bractwa św. św. Cyryla i Metodego, gdzie ikonę powitano, następnie uroczyście wprowadzono ją do świątyni, po czym poświęcono wraz z przygotowanym kiotem. Podczas św. Liturgii licznie zebrani wierni adorowali przybyłą świętość, zanosząc swe modlitwy do Boga.

Ikona jest dziękczynną ofiarą hajnowskiego wydawnictwa „Bratczyk” oraz czytelników teologicznej literatury „Bratczyka”, dzięki którym działalność wydawnictwa trwa już od 25 lat.

Tekst: ks. Mariusz Jurczuk
Zdjęcia: Przemysław Ustyniuk