Foto Tomasz SowaIMG_6061

V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej w Sanoku

Dnia 22.09.2019 r. w Cerkwi prawosławnej  pw. Św.Trójcy w Sanoku odbył się  V Ekumeniczny Przegląd Pieśni Paraliturgicznej. Przegląd został zorganizowany przez: Parafię Prawosławną Św. Trójcy w Sanoku oraz Koło Terenowe Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Sanoku.

Wśród zaproszonych gości  byli: Sekretarz  Urzędu Miasta Sanoka – Bogdan Struś, który reprezentował Burmistrza Miasta Sanoka, duchowieństwo Cerkwi Prawosławnej (dekanatów Sanockiego i Przemyskiego), Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi greckokatolickiej.

Jak corocznie przybyłych gości przywitał ks.mitrat Jan Antonowicz, proboszcz sanockiej parafii, a także opiekun duchowy Koła Bractwa w Sanoku, który też pełnił funkcję głównego konferansjera przeglądu. Cerkiew licznie wypełnili miłośnicy muzyki sakralnej.

Przegląd prowadziło rodzeństwo: Aleksandra i Bogdan Marczak, którzy w dwóch językach: polskim i ukraińskim, zapoznawali słuchaczy z  występującymi  chórami i zespołami.

Jako pierwszy wystąpił chór sanockiej parafii pod dyrygenturą pani Marianny Jary oraz dzieci, które na przemian recytowały wierszyki w j.ukraińskim w tematyce wysławiającej Przenajświętszą Bogurodzicę. Następnie pod tą samą dyrygenturą wystąpił zespół pieśni karpackiej „Widymo” z Sanoka. Kolejny chór przyjechał z sąsiedniej prawosławnej parafii – z Morochowa, kierowany przez panią Sewerynę  Felenczak. Między pieśniami były czytane przez panią Marię Biłas wiersze związane z tematyką wykonywanych utworów. Wyjątkowym  gościem tegorocznego Przeglądu  był zespół  „Dobryna” z Białegostoku, który pod kierunkiem pani Olgi Iwaniuk wykonał starodawne pieśni z terenów Podlasia.

Na koniec wszystkie zespoły i chóry odśpiewały „ Mnohaja lita” dla przybyłych gości i słuchaczy.

 

Zdjęcia: Mirosław Patulak, Tomasz  Sowa, Bogdan Gocko