img_4879

Święto patronów Bractwa świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku

24 maja Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło nr 1 w Białymstoku święto swych patronów uczciło uroczystą modlitwą w katedrze św. Mikołaja. Opiekun duchowy naszego bractwa o. archimandryta Sergiusz odprawił uroczysty molebień wznosząc modlitwy ku świętym patronom o zdrowie bratczykow oraz sukces pracy na rzecz Cerkwi Prawosławnej. Wspomniano również w modlitwach o spokój dusz zmarłcyh opiekunów duchowych i bratczyków założycieli, którzy nie szczędzili swych sił dając dobry początek i przykład społecznej oraz ofiarnej pracy. Ojciec archimandryta Sergiusz w swym kazaniu zachęcał wszystkich do aktywnej działalności analizując święte życie naszych patronów św. św. Cyryla i Metodego, którzy nie tylko ułożyli alfabet słowiański lecz również głosząc w niezwykły sposób słowa Ewangelii dla Słowian zasłużyli na miano Równych Apostołom.

Po nabożeństwie w katedrze wszyscy udali się do Centrum Kultury Prawosławnej. Po wspólnej modlitwie przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk wraz z bratczykami pozdrowili opiekuna duchowego o. Sergiusza z otrzymanymi nagrodami paschalnymi: krzyżem z ozdobami i podniesieniem do godności archimandryty, życząc dalszych sukcesów w pracy duszpasterskiej.

Następnie przewodniczący zapoznał zebranych z dalszym planem pracy bractwa naszego koła zapraszając wszystkich w dniu 23 czerwca na św. Liturgię w Supraskim Monasterze. Ojciec archimandryta przedstawił dokładny plan modlitwy monasterskiej jak również spotkania integracyjnego.

Na uroczyste świętowanie bractwa przybyła również wraz z uczniami Helena Dobosz – nauczycielka religii prawosławnej i organizatorka Konkursu Poezji Religijnej. Katechetka chętnie opowiedziała o różnych sposobach aktywizacji uczniów do życia cerkiewnego oraz oczekiwanego wspierania i współdziałania rodziców i dziadków. Uczniowie potwierdzali słowa nauczycielki angażowania w konkursach i podawali swe przykłady fascynacji m. in. poezją w języku białoruskim, rosyjskim i ukraińskim. Potem młodzież z uczuciem recytowała przygotowane utwory poezji w różnych językach słowiańskich otrzymując zasłużone oklaski, słowa uznania i słodycze. Należy przyznać, że są to miłe chwile dla młodych ludzi, którzy pragną popisać się swymi sukcesami oczekując na akceptację i uznanie innych. Bratczyki chętnie słuchali słów poezji i cieszyli się, że młodzież podtrzymuje tradycje i nie pozwala zapomnieć rodzimej mowy ich ojców.

Potem zasiedli uczniowie do wspólnego stołu by poczęstować się słodyczami, herbatką i ciastem samodzielnie przygotowanym przez bractwo. Miejmy nadzieję, że to niezwykłe kolejne świętowanie z młodzieżą, nauczycielem religii i bratczykami będzie wspaniałą zachętą i lekcją aktywizowania młodych ludzi do podążania śladami św. św. Cyryla i Metodego za Chrystusem ku Zbawieniu. Na pożegnanie wszyscy zebrani dziękowali uczniom za recytację i zapraszali Helenę Dobosz wraz młodzieżą na następne spotkania, a nauczycielka zaś wyrażała swą wdzięczność Bractwu za finansowe wsparcie Konkursu Poezji Religijnej.

Aleksander Sołowianowicz przypomniał wszystkim, iżto już 30 lat temu odbyło się w świetlicy parafialnej na Wygodzie pierwsze Walne Zgromadzenie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego na czele z ówczesnym Arcybiskupem Sawą.

Spotkanie było miłą okazją do wspomnień byłych opiekunów duchowych i  zmarłcyh bratczyków. Wspominano z żalem ś.p. arcybiskupa Mirona, ks. prot. Mikołaja Borowika, wybitnych działaczy: prof. Michała Małofiejewa, prof. Andrzeja Łapko i innych niezwykle zaangażowanych Bratczyków.

W podsumowaniu dyskusji zauważono, że jednak warto nie szczędzić swych sił na rzecz Cerkwi i bliźnich by zasłużyć na zacną pamięć.

Opiekun duchowy i przewodniczący podziękowali wszystkim za przygotowanie i udział w tym święcie patronów Bractwa.

oprac. Halina Borowik