AWA_6660

Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

1 czerwca w Bielsku Podlaskim miały miejsce obchody 30-lecia Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Uroczystości rozpoczęły się Boską Liturgią w cerkwi św. Archanioła Michała, której przewodniczył arcybiskup bielski Grzegorz. Po nabożeństwie, pozdrawiając zebranych, władyka Grzegorz odczytał list Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. Wśród zaproszonych gości byli duchowni, dawni działacze Bractwa, politycy, samorządowcy i sympatycy Stowarzyszenia. Na uroczystościach obecni byli także delegaci wszystkich kół terenowych Bractwa, którzy dzień wcześniej uczestniczyli w Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia.

Spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną w czasie której wystąpili: Zespół wokalny Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, dzieci z Niepublicznego Przedszkola św. św. Cyryla i Metodego w Hajnówce oraz dziecięcy Zespół „Lanok” Niepublicznego Przedszkola im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim.

Po części artystycznej przyszedł czas na wręczenie Orderów Świętych Braci Sołuńskich.

Srebrny Order Świętych Braci Sołuńskich otrzymali:

archim. Sergiusz Matwiejczukprot. Sławomir Jarocewicz

Jarosław Borowski – burmistrz miasta Bielsk Podlaski

Eugeniusz Badowiec

Joanna Misiuk

Matuszka Irena Jarocewicz

Złoty Order Świętych Braci Sołuńskich otrzymali:

o. mitrat Leoncjusz Tofiluk

o. mitrat Doroteusz Sawicki

diakon Piotr Makal

prof. Jan Piwnik

Walenty Pacewicz

Konstanty Litvinov

Jerzy Półjanowicz

Jan Smyk

Roman Romaniuk

Nadya Mateyuk

W dalszej części głos zabrali m.in. arcybiskup Bielski Grzegorz, przewodniczący Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego Bazyli Piwnik, zastępca prezydenta miasta Białystok Adam Musiuk, który przekazał na ręce przewodniczącego list prezydenta Tadeusza Truskolaskiego oraz okolicznościowy grawerton; Joanna Misiuk – radna miasta Białystok; Grzegorz Tobiszowski – wiceminister energetyki, Walenty Pacewicz, Andrzej Romańczuk – sekretarz Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego oraz Halina Malesiak – przewodnicząca Zarządu Ełckiego Koła Bractwa, która odczytała list okolicznościowy prezydenta miasta Ełk Tomasza Andrukiewicza.

Prowadzący uroczystość – Jan Smyk, odczytał także list gratulacyjny od prezesa firmy Maksbud Jana Miniuka.

Spotkanie zakończyło się artystycznym występem chóru „Bractwo” Bielskiego Koła Terenowego Bractwa oraz zespołu Souvenir.

galeria zdjęć: Alik Wasyluk, nagrania audio i wideo: Sławek Wyspiański

Poniżej materiały multimedialne z uroczystości:

30-lecie Bractwa CiM