3

Jubileusz 10-lecia Przedszkola im. św. Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim

24 maja 2019 r., gdy Cerkiew modlitewnie wspominała świętych Braci Sołuńskich Cyryla i Metodego, nasze przedszkole świętowało jubileusz 10-lecia.

Na początek  młodsze  grupy  przedszkolaków  z  panią  dyrektor  i   wychowawczyniami uczestniczyły w Boskiej Liturgii w cerkwi Opieki Matki Bożej, celebrowanej przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego  Grzegorza Arcybiskupa Bielskiego.  Dzieci przystąpiły do św. Priczastija. Na zakończenie Liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół cerkwi. Uroczystości cerkiewne zakończyły się nabożeństwem dziękczynnym.

O godzinie 14.00 w altanie hotelu Cztery Pory Roku rozpoczęły się uroczystości.  Pani dyrektor Walentyna Mielnik-Nikołajuk bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych i poprosiła o obejrzenie prezentacji obrazującej powstanie i dziesięcioletni okres działalności przedszkola. Po obejrzeniu prezentacji do akcji wkroczyły dzieci z bardzo bogatym repertuarem. Piosenki, wierszyki, tańce. Wszystko na najwyższym poziomie, opanowane precyzyjnie. Mali aktorzy wprowadzili widownię w zaczarowany bajeczny świat. Mamy z dziećmi  przedstawiły spektakl poruszający serca  i wyciskający łzy. Sześć naszych  absolwentek deklamowało piękny wiersz „Dziakuj Tabie Mama” ( Dziękuję Ci Mamo) specjalnie napisany na tę okazję przez  dyrektora LO z BJN pana Andrzeja Stepaniuka. Trudno przekazać i opisać to piękno wypływające z czystych, dziecięcych serc i umysłów. Wielki szacunek i ukłon w stronę dzieci, rodziców i pań, które włożyły dużo pracy i wysiłku w przygotowanie dzieci i zrobienie przepięknej dekoracji.

W uroczystości udział wzięło duchowieństwo z dziekanem bielskim ks. mitratem Leoncjuszem Tofilukiem na czele; władze samorządowe, dyrektorzy szkół, przedszkoli; jednostki współpracujące z naszą placówką, rodzice, pracownicy przedszkola. Nie zabrakło przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole – Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego z przewodniczącym Zarządu Głównego panem Bazylim Piwnikiem na czele. Na zakończenie części artystycznej zostali wręczono Ordery Świętych Braci Sołuńskich. Dyrektor przedszkola Walentyna Mielnik-Nikołajauk nagrodzona została złotym orderem. Srebrnymi orderami  nagrodzono panie: Martę Łaszczuk, Joannę Chilkiewicz, Martę Zinkiewicz, Irenę Łozowik i Wierę Busłowicz.  Były podziękowania i życzenia. Jak na takie uroczystości przystało nie zabrakło też tortu jubileuszowego i poczęstunku dla wszystkich.

tekst i zdjęcia: Irena Łozowik