DSC00466

Konkurs Poezji Religijnej

11 maja br. W Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku  odbył się XV Konkurs Poezji Religijnej. Głównym organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny na czele z nauczycielem religii prawosławnej  Heleną Dobosz i innymi katechetami, dyrekcją szkół podstawowych nr 2 i nr 5. Konkurs ten również wspomaga nasze Bractwo św. św. Cyryla i Metodego Koło nr 1.

Uroczystość rozpoczął wspólną modlitwą  wizytator katechezy prawosławnej Ks. Prot. Mirosław Filimoniuk, który złożył gratulacje jubileuszowe organizatorom konkursu. Wizytator serdecznie przywitał zebranych i wyraził zadowolenie, że młodzież znajduje czas na chwałę Bożą ale również na troskę o swój rozwój duchowy i intelektualny.

Konkurs prowadziła wspaniale przygotowana para młodych ludzi, którzy witali gości i zapowiadali kolejne punkty programu uroczystości.

Niezwykłych chwil dla wszystkich słuchaczy dostarczył Młodzieżowy Chór Parafii Zmartwychwstania Chrystusa w Białymstoku pod dyrekcją Matuszki Iwony Romańczuk, który swoim pięknym śpiewem  wprowadził świąteczny, paschalny nastrój zachęcający młodzież do  prezentacji bez tremy swoich umiejętności.

            Konkurs składał się z trzech etapów. Najpierw recytowali swe utwory  uczniowie szkół gimnazjalnych, następnie szkół podstawowych: klasy I – III a potem  uczniowie z klas IV- VIII.

Wszyscy uczestnicy konkursu byli solidnie przygotowani, z wielkim pietyzmem przeżywając religijne treści wypowiadali słowa wierszy w różnych językach słowiańskich- rosyjskim, białoruskim, ukraińskim i polskim. W tych słowach rozbrzmiewała Boża Miłość, słychać było śpiew ptaków, tchnienie wiosny, zapach kwiatów … Słuchacze nie szczędzili łez wzruszenia i gromkich oklasków.

W podsumowaniu Halina Borowik / inicjatorka pierwszych konkursów/ gratulując organizatorom ciągłości konkursu,  a młodzieży sukcesów przypomniała jak wiele zawdzięczamy  świętym Cyrylowi i Metodemu. Święci Bracia pochodzili ze znanej i bogatej rodziny ówczesnego miasta Tessalonika / Saloniki / w Macedonii należącej do Cesarstwa Bizantyjskiego. Całe swe życie postanowili poświęć Bogu, ułożyli alfabet słowiański, tłumaczyli księgi święte na język słowiański, prowadzili apostolską posługę zasługując na miano RÓWNYCH APOSTOŁOM.

 Stowarzyszenie Bractwa św. św. Cyryla i Metodego Koło Nr 1 doceniając rolę i znaczenie konkursu ufundowało organizatorom i uczestnikom piękny tort jubileuszowy, który został uroczyście wręczony przez przedstawicielkę Bractwa p. Alinę Mikołajczuk.

Po słodkim poczęstunku wszyscy chętni mieli możliwość zaprezentowania  NIEZWYKŁYCH TALENTÓW w dziedzinie śpiewu.

Następnie komisje konkursowe ogłosiły wyniki i wręczyły zdobywcom poszczególnych miejsc zasłużone nagrody.  Recytacje i przygotowane utwory były niezwykle opracowane i zaprezentowane, tak więc wszyscy otrzymali  wyróżnienia, nagrody, dyplomy, mnóstwo oklasków i  słów uznania.

Organizatorom kolejny raz składano gratulacje i życzenia, by KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ na trwale wpisał się w repertuar Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.

Bractwo św. św. Cyryla i Metodego serdecznie zaprosiło uczniów, młodzież, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do wspólnego świętowania  Świętych Braci Cyryla i Metodego w dniu 24 maja b.r. o godz. 16.00 w Cerkwi Św. Mikołaja / molebień/ i w Centrum Kultury Prawosławnej.

                                                             / opracowała- Halina Borowik/