IMG_1521

Biskup Andrzej w brackiej szkole w Białymstoku

Tradycją stało się już, że w drugim tygodniu po Wielkanocy bracką szkołę w Białymstoku odwiedza hierarcha. W tym roku po raz kolejny z uczniami i nauczycielami modlił się biskup supraski Andrzej. Władyka, we wtorek 7 maja, przewodniczył Boskiej Liturgii w szkolnej kaplicy. Asystowali mu: o. Andrzej Misiejuk, o. Włodzimierz Misijuk, o. Michał Czykwin, o. hierod. Piotr Nierodzik oraz o. diakon Piotr Makal. Chór prowadziła A. Kamieńska. Na nabożeństwie, oprócz członków zarządu Stowarzyszenia, dyrekcji oraz kadry pedagogicznej szkoły obecny był także przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik. Po nabożeństwie tradycyjnie już wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Serdecznie dziękujemy Jego Ekscelencji za przyjazd i wspólną modlitwę.