Chrystus się rodzi!

Życzenia bożonarodzeniowe Przewodniczącego Zarządu Głównego Bazylego Piwnika

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawidowym narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan” (Łk. 2,10-11).

„Na początku było Słowo, u Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J. 1,1).

 

Współczesny świat pogrążony jest w strachu. Z każdej strony bombardowani jesteśmy obawami o ile procent wzrośnie stopa bezrobocia i zachorowalność na nowotwory? Czy uda się dopiąć budżet i jakie będzie on miał przełożenie na nasze domowe portfele? Czy dzieci nasze znajdą pracę lub dostaną się na wymarzone studia? Czy? Jak? Kiedy? A wszystko podszyte niepewnością, obawą, mrokiem. Tymczasem Bóg na wszystkie te wątpliwości odpowiada prostym: „Nie bój się. Oto ofiaruję ci Swego Syna by zawsze był z tobą”. I tak oto Pan już ponad dwa tysiące lat jest nieprzerwanie z nami. W dziecięcej kołysce i u kresu ludzkich dni. W murach brackiego liceum w Białymstoku i w ścianach przedszkola w Hajnówce. Nad polskim Bałtykiem i u bram piastowskiego Poznania. Jest wszędzie tam, gdzie znajduje serca i umysły otwarte na Boże Słowo. Bożym żłóbkiem jest bowiem dzisiaj każde wierzące serce. Każdy prawosławny dom jest dzisiaj miastem dawidowym.

Dzieje świata zatoczyły krąg. Powróciły do swych początków. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek powrócił do raju i swej pierwotnej godności bożego dziecka. „Albowiem Bóg tak umiłował świat, że syna swego pierworodnego”. Tylko ten dar miłości jest wstanie pokonać nowotwór naszych czasów: nienawiść, egoizm, obojętność, fałsz… Jak wielkie spustoszenie dokonał on na Ukrainie. Do jakich tragedii doprowadził w Kosowie. Ileż krwi przelał w Syrii. Ileż razy próbował uderzyć w nas i nasze rodziny. Odebrał nam wielu Ojców i Bratczyków. Wiecznaja im pamjat’. Nie stłumił jednak ducha pozostałych. Umocnieni ich wiernością do ostatnich chwil nie boimy się i nie porzucimy drogi naszych Patronów – świętych Cyryla i Metodego. Nadal wierni będziemy Słowu, które jest Bogiem. Nasze słowa o Słowie zaniesiemy w najdalsze zakątki Rzeczpospolitej by prawdziwie była wolna – ciałem i duchem. Oto nasze wyzwanie na nadchodzący 2019 r.

Bracia i Siostry! Zanim złożymy Wam najserdeczniejsze życzenia przyjmijcie gorące podziękowania za tegoroczną pracę. Dzięki Waszej gorliwości, oddaniu, samozaparciu i licznym talentom udało się nam zamknąć rok bogaty w działania. Liczne pielgrzymki, spotkania, wykłady, wydawnictwa, rozwój placówek oświatowych czy inne inicjatywy lokalne świadczyły o Waszej aktywności. Z zapałem i jeszcze większą ufnością wkraczamy więc w kolejny rok. A plany mamy równie ambitne. Pozwólcie, że wymienię tu jedynie kilka: planujemy przyjazd do Polski relikwii św. Jerzego, chcemy otworzyć nasze przedszkola w kolejnych dwóch miastach, pojawi się też kolejne koło terenowe. Dalej będziemy doraźnie pomagać na miarę naszych możliwości poprzez stypendia i dotacje celowe. Koła terenowe mają wiele pomysłów i projektów. Z Wami i wsparciem Nowonarodzonego nie obawiamy się o ich szczęśliwą realizację.

Bracia i Siostry. „Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jedno myślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z wami”(2 Kor 13,11). Niechaj Wcielony Bóg uczyni Was dla świata Swymi Apostołami – bo jesteście tego godni. Niechaj błogosławi Was zdrowiem, szczęściem i wszelką pomyślnością – bo zasługujecie na to. Niechaj otoczy Was Swą opieką i błogosławieństwem – bo stoicie w pierwszych szeregach żołnierzy Pana. Niechaj da Wam silne i szczęśliwe Rodziny – bo taki winien być plon doskonałego ziarna. Z serca życzymy Wam zdrowych, pogodnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku.

 MNOGAJA  WAM LETA!!!

Bazyli Piwnik

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego