189a4eeca200eecb0c6943ed4ea44920

Odszedł o. Gabriel

22 listopada zasnął w Panu archimandryta Gabriel (Giba), przełożony Skitu św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach. Na przestrzeni lat, najpierw w monasterze w Supraślu, następnie w odryńskiej pustelni, dał się poznać jako lekarz ciał i dusz. Przyjeżdżały do niego tysiące ludzi. Każdy odchodził z dobrym słowem, błogosławieństwem, często nakarmiony i pocieszony. Skit odwiedzały liczne pielgrzymki z polski i z zagranicy. Niejednokrotnie bywali tam członkowie naszego Bractwa. Ostatnia oficjalna pielgrzymka naszego bielskiego koła gościła w skicie 1 września, kiedy to bratczycy przekazali o. archimandrycie Garielowi dwie duże ikony Chrystusa i Matki Bożej, będące darem ponad 120 osób. Każdy z 70 pielgrzymów otrzymał od archimandryty upominek i każdy został ugoszczony zupą.

Bratczyków nie zabrakło też na uroczystościach pogrzebowych. Stowarzyszenie reprezentował przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik oraz członek Zarządu Głównego Jerzy Maleszewski. Obecni byli także przewodniczący kół terenowych oraz ich członkowie. Wszyscy żegnali o. Gabriela z wielkim smutkiem. 

Wiecznaja Pamiat’ Ojcze Gabrielu!

Foto: Monika Kalicka za: Polskie Radio Białystok