abp

Imieninowe życzenia dla abp. Jakuba

Z okazji święta św. ap. Jakuba, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego składa J.E. Najprzewielebniejszemu arcybiskupowi Jakubowi życzenia wszelkich łask Bożych, zdrowia oraz pomyślności. Niech Bóg, przez modlitwy św. Jakuba, zachowa Władykę na długie lata, dając siłę i mądrość do dalszej posługi arcypasterskiej dla dobra naszej Cerkwi.

Przewodniczący ZG

Bazyli Piwnik

abp