DSC00405

Białostockie koło nr 1 z pielgrzymką do Wilna

Koło Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Wilna, która odbyła się w dniach 25-26 sierpnia br. W przeddzień wyjazdu w supraskim monasterze Zwiastowania Bogurodzicy został odprawiony molebien za podróżujących pielgrzymów.

Wczesnym rankiem 25 sierpnia pielgrzymi zebrali się przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, gdzie zostali serdecznie przywitani przez opiekuna duchowego bractwa o. igumena Sergiusza oraz przewodniczącego Mikołaja Nazaruka. W autokarze o. igumen Sergiusz przeczytał modlitwy poranne oraz akafist do Najświętszej Bogurodzicy. Pogoda była deszczowa i pochmurna, ale duch radosnego Bożego ożywienia trwał wśród pielgrzymów. W Ełku do podróżujących dołączyły siostry miejscowego bractwa, które zostały serdecznie przywitane przez organizatorów.

Wśród pielgrzymów byli również uczniowie Szkoły Niepublicznej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, którzy w czasie podróży zaprezentowali swoją szkołę. Uczeń klasy trzeciej Michał Birycki zapoznał wszystkich z historią i ciekawymi zabytkami Wilna. Gabriel Birycki, uczeń piątej klasy przedstawił pełne poświęceń życie świętych męczenników wileńskich: św. Jana, św. Antoniego i św. Eustachiusza. Pracowali oni na dworze księcia Olgierda. W 1347 roku zginęli męczeńską śmiercią i tym samym przyczynili się do rozprzestrzeniania wiary Chrystusowej. Uczeń zwrócił szczególną uwagę pielgrzymów na Ostrą Bramę wraz z Ostrobramską Ikoną Matki Bożej. Chłopcy rozdali pielgrzymom ikony świętych męczenników wileńskich z tekstem troparionu i modlitwy do świętych. O. igumen przeczytał akatyst do świętych męczenników wileńskich, a pielgrzymi wtórowali śpiewem. Następnie pielgrzymi śpiewali pieśni z Bohohłaśnika. W autokarze panował modlitewny spokój powtarzania Modlitwy Jezusowej i pragnienie pokłonienia się relikwiom świętym.

W monasterze Świętego Ducha w Wilnie  mnich o. Nikita serdecznie przywitał pielgrzymów, błogosławiąc na pobyt w monasterze. Po wspólnych modlitwach i posiłku pątnicy udali się wraz z przewodnikiem na pieszą wędrówkę po Wilnie, by pomodlić się w przepięknych cerkiewkach, a także zwiedzić zabytki i przejść się cudownymi uliczkami starego miasta.

W planie nie zabrakło miejsca na sobotnie wieczorne nabożeństwo w katedrze monasterskiej, sakrament św. spowiedzi oraz pokłonienie się relikwiom św. Antoniego, św. Jana i św. Eustachego. Pod koniec wieczornego nabożeństwa sarkofag z relikwiami świętych został otwarty i wszyscy mieli możliwość w spokoju, z czcią pokłonić się wileńskim męczennikom. Było to niezwykłe przeżycie pokłonienia się, ucałowania i powierzenia swoich próśb i dziękczynienia Bogu za pośrednictwem tych świętych. Od ich męczeńskiej śmierci minęło 671 lat, a ich święte ciała do dziś służą nam przykładem wiecznego życia, duchowym pokrzepieniem oraz mocą łask uzdrawiania. W sercach pielgrzymów zapanowała radość, spokój i zamyślenie. W tym niezwykłym wyciszeniu pielgrzymi przystąpili do św. sakramentu spowiedzi. Po wieczornym nabożeństwie wszyscy udali się na wspólną kolację monasterską, a następnie na zasłużony błogosławiony odpoczynek.

Wczesnym rankiem wszyscy spieszyli się na Boską Liturgię w przepięknej monasterskiej cerkwi Świętego Ducha. Relikwie świętych, cudowne ikony, piękny śpiew, przystąpienie do sakramentu Świętej Eucharystii stworzyły niezapomniane chwile. Jeszcze raz został otwarty sarkofag i pielgrzymi mogli powtórnie pokłonić się świętym męczennikom wileńskim i powtórzyć słowa: Wieliczajem was, strastotierpcy swiatii, Antonije, Ioannie i Jewstafije, i cztiem czestnaja stradanija wasza, jaże za Chrysta pretierpieli jestie. Po Liturgii ugoszczono zebranych monasterskim śniadaniem. Po posiłku o. igumen Sergiusz udzielił pielgrzymom błogosławieństwa na wolny czas na modlitwę w wybranych cerkwiach i przy Ostrej Bramie. Każdy pielgrzym miał wspaniałą okazję na chwilę wytchnienia. Czas pobytu w monasterze nieubłaganie dobiegał końca. Pielgrzymi,  śpiewając modlitwy, odjechali z monasteru. Po drodze był czas na zakup smakowitego wileńskiego chleba i różnych potraw litewskich, by ugościć swych najbliższych i zachęcić do kolejnego wyjazdu z bractwem.

Opiekun duchowy o. igumen Sergiusz przez całą drogę powrotną troszczył się o duchowy stan pielgrzymów i czytał akafist do Najsłodszego Pana naszego Jezusa Chrystusa (Iisusu Sładczajszemu), modlitwy dziękczynne i wieczorne oraz dzielił się swymi duchowymi wrażeniami z pielgrzymki na Świętą Górę Athos. Pątnicy w duchowym spokoju wrócili szczęśliwie do swych domów.

Przewodniczący bractwa Mikołaj Nazaruk szczerze wszystkim podziękował za udział w pielgrzymce, a w szczególności uczestnikom z Ełku. Wszyscy pielgrzymi okazali swą radość z uczestnictwa w pielgrzymce, szczerze dziękowali organizatorom za wspaniałe chwile i wyrazili gotowość do udziału w następnych wyjazdach.

Szczególne podziękowanie otrzymał opiekun duchowy o. igumen Sergiusz. Dzięki jego szczególnej duchowej opiece uczestnicy wytrwale przebywali w modlitwie, brali udział w nabożeństwach, poznali życie świętych i dzięki temu odczuli ich moc uzdrawiania i duchowego pokrzepienia.

H. Borowik