_DSC0031

Festyn dziecięcej piosenki mniejszości narodowych „Śpiewajmy razem”

3 czerwca o godz.17.00 na placu przy Clubie „Badders” przy ul. W. Jagiełły 14 w Białymstoku odbył się Regionalny Festyn dziecięcej piosenki mniejszości narodowych „Śpiewajmy razem”. Festiwal organizowany był przez Stowarzyszenie Bractwo św. św. Cyryla i Metodego we współpracy z Parafią Wszystkich Świętych w Białymstoku. Główną ideą festiwalu jest nie tyle upowszechnianie śpiewu, co przede wszystkim podkreślenie różnorodności tradycji ludowych naszego regionu oraz silnych związków z kulturą białoruską, rosyjską i ukraińską.

Uczestnikami festiwalu byli wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół, dzieci i młodzież z chórów parafialnych. Występujące osoby prezentowały piosenki w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim. Uczestnicy poprzez swoje występy promowalikulturę Podlasia, poznawali bogactwo folkloru, tradycji i zwyczajów Ziemi Podlaskiej. Ponadto festiwal przyczynił się do podniesieniapoziomu integracji, tolerancji i akceptacji mniejszości narodowych. Za udział w festiwalu dziecięcej piosenki mniejszości narodowych „śpiewajmy razem”wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

Celem zadania „Śpiewajmy razem” – regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych jest dążenie do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych województwa podlaskiego.