DSC00210

Odszedł zasłużony działacz Bractwa – Mikołaj Pańkowski

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wieść o odejściu śp. Mikołaja Pańkowskiego, a nastąpiło to 28 maja 2018 roku.

Niezwykle aktywny i oddany członek naszej prawosławnej wspólnoty cerkiewnej inż. Mikołaj Pańkowski urodził się 01.09.1935r. w Pańkach k/Kożan. Zdobył on zawód inżyniera geodety. Był niezwykle chwalony za ciężką pracę zawodową świadczoną w trudnych czasach – prowadząc procesy scaleniowe w regionie północno-wschodnim. Za swe osiągnięcia i trud był wielokrotnie nagradzany.

Jako osoba nadzwyczaj blisko związana z Cerkwią prawosławną, niezależnie od jej sytuacji zewnętrznej, na miarę swoich sił i możliwości zawsze służył dla niej wielką pomocą i zaangażowaniem.

Gdy w 1982 roku zaistniała możliwość wyłonienia w strukturach białostockich naszej Cerkwi samodzielnej parafii p.w. Wszystkich Świętych na Wygodzie – przystąpił on w sposób ofiarny do jej tworzenia i organizowania. Będąc wcześniej jednym z inicjatorów takiego rozwiązania, od początku istnienia tej parafii zostaje wybrany długoletnim jej starostą. Funkcję tę pełnił bowiem nieprzerwanie do momentu swego odejścia tj. przez 36 lat. Zawsze służył onswym doświadczeniem i rozwagą przy podejmowaniu wszelkich działań parafialnych, nawet tych trudnych. Za swą działalność na niwie cerkiewnej był także wielokrotnie nagradzany i wyróżniany nagrodami cerkiewnymi.

Poznaliśmy gorównież jako aktywnego i oddanego członkaStowarzyszenia Bractwa Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Gdy zaczęto tworzyć białostockie struktury Bractwa, poprzez założenie odrębnego Koła (2005 r.), to oczywiście należał on do jego współtwórców.

Uczestniczył zawsze w pracach Bractwa – spotkaniach, pielgrzymkach, inicjatywach. Jegogłos był brany pod uwagę i jak zawsze dawał impuls do aktywnych poczynań białostockiego Koła Bractwa.

Stąd Jegoodejście jest wielką stratą dla naszej Cerkwi i dla całego naszego środowiska.

            Wiecznaja Jemu Pamiat’!

 

                                               Aleksy Mularczyk

foto: Mikołaj Pańkowski (pierwszy z prawej) na spotkaniu wyborczym Białostockiego Koła nr 1

DSC00210