424px-Metropolita_Sawa_(Hrycuniak

Jubileusz Metropolity Sawy

Z okazji 80. urodzin Jego Eminencji Wielce Błogosławionemu SAWIE, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, w imieniu całego Stowarzyszenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wielu łask Bożych. Niech Bóg zachowuje Eminencję pod swoją opieką, błogosławiąc wszystkie działania dla dobra Cerkwi.

Dziękujemy serdecznie Metropolicie, że jest z nami od samego początku funkcjonowania Bractwa. To on był inicjatorem powołania naszych struktur i od lat wspiera nas wszelkimi sposobami.

Na mnogaja leta Władyko!

424px-Metropolita_Sawa_(Hrycuniak