0_11655_eaba5fc5_-1-XL

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom, szczególnie tym zaangażowanym w działalność naszego Stowarzyszenia, składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz wielu łask Bożych.

Cerkiew rolę kobiet liturgicznie podkreśla w Niedzielę Niewiast Niosących Wonności, jednak i dzisiejsze święto jest wspaniałą okazją do podziękowań i życzeń, bowiem to właśnie kobiety w sposób szczególny angażują się w życie Cerkwi, śpiewając w chórach, uczestnicząc w pielgrzymkach, udzielając się w działalności stowarzyszeń i przycerkiewnych organizacji. To właśnie w większości panie zajmują się edukacją w naszych przedszkolach i szkołach, jak też pełnią rolę przewodniczących i działaczek Kół terenowych.

Za tą otwartość, oddanie, zaangażowanie i wielki trud, w tym wyjątkowym dniu raz jeszcze dziękuję, życząc długich lat w zdrowiu i pomyślności.

Bazyli Piwnik

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

0_11655_eaba5fc5_-1-XL