37

10 lat temu odszedł o. Mikołaj Borowik

3 marca w cerkwi św. Proroka Eliasza w Białymstoku odbyła się uroczysta św. Liturgia celebrowana przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego  w intencji 10 rocznicy śmierci proboszcza tej parafii – o. prot. Mikołaja Borowika, który przez 28 lat pełnił posługę duchownego w tej parafii.

W św. Liturgii asystowało ok. 30 duchownych, którzy razem z o. Mikołajem zdobywali wiedzę teologiczną  i wspólnie nieśli posługę kapłańską.

W czasie nabożeństwa pięknie śpiewał m.in. chór mniszek przybyłych z Ukrainy z Żeńskiego Monasteru  Św. Mikołaja  w Horodkie – Rowno.  W monasterze tym o. Mikołaj Borowik zmarł  4 marca 2008 roku.

W modlitwie uczestniczyłi również siostry zakonne wraz z ihumenią Anastazją z Żeńskiego Monasteru Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zwierkach, który do 2008 roku  mieścił się w domu parafialnym św. Proroka Eliasza w Dojlidach.

O. Prot. Mikołaj Borowik był wieloletnim opiekunem duchowym Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku – Zaściankach, pełnił obowiązki wizytatora nauczania katechezy prawosławnej, od 4 lutego 1985 r. do 16 listopada 1999 r. sprawował zaś opiekę nad młodzieżą prawosławną Diecezji Białostocko-Gdańskiej, od 2002 roku koordynował prace zespołu przygotowującego i realizującego prawosławne audycje na antenie Polskiego Radia Białystok.

O. prot. Włodzimierz, duchowny z Litwy, wspominając działalność zmarłego o. Mikołaja Borowika  zwrócił  uwagę na współpracę  w ramach działalności bractwa młodzieżowego  i  organizowania  pieszych pielgrzymek na Św. Górę Grabarkę oraz udział młodzieży z Litwy.

W modlitewnych uroczystościach uczestniczył Zarząd Koła Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego na czele z przewodniczącym Mikołajem Nazarukiem.

Rocznica wypadła w szczególny dzień Wielkiego Postu poświęcony modlitwie za zmarłych tzw.  „roditielskuju  subbotu”.  

Cerkiew św. Proroka  Eliasza była wypełniona mnóstwem wiernych, którzy przybyli na szczególne zaproszenie proboszcza – o. mitrata Anatola Fiedoruka by wznieść modlitwy za byłego proboszcza – o. Mikołaja  oraz o spokój dusz parafian, swoich bliskich i znajomych.

J.E Arcybiskup Jakub  w swoim kazaniu wyjaśnił niezwykłą rolę i znaczenie modlitwy za zmarłych w życiu chrześcijanina.

„ So swiatymi upokoj, Chrystie, duszu raba Twojeho, idiże niest` bolezń, ni pieczal`, ni wozdychanije, no żizń bieskoniecznaja”

Za pamięć i modlitwę wszystkim serdecznie podziękował w imieniu rodziny syn zmarłego – o. Piotr Borowik.

Wiecznaja pamiat`!

37