DSC00338

Wykład o Unii Brzeskiej w białostockim Kole nr 1

11 lutego w Centrum Kultury  Prawosławnej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Koła nr 1. Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.

Po wspólnej modlitwie wszystkich zebranych powitał przewodniczący  Mikołaj Nazaruk. Szczególnie serdeczne słowa powitania i podziękowania za przybycie były skierowane do prof. Antoniego Mironowicza oraz do sympatyków bractwa.

Prof. Antoniego Mironowicza,  polskiego historyka i działacza społecznego narodowości białoruskiej, profesora nauk humanistycznych, autora niezliczonych wydawnictw na temat Kościoła prawosławnego, poproszono by wygłosił referat na temat „Unii Brzeskiej”.

Na początku swego wystąpienia profesor przypomniał, że niedawno obchodzono 425 rocznicę tego wydarzenia. Szczególną uwagę zebranych skierował na fakt, że na temat Unii Brzeskiej funkcjonuje mnóstwo literatury i  powinniśmy być świadomi, że wiele  wydawnictw nie jest zgodna  z prawdą. W związku z powyższym faktem prelegent  wskazał do przeczytania niezbędną literaturę dotyczącą właściwego zrozumienia istoty problematyki Unii Brzeskiej.

Następnie w zrozumiały i dostępny sposób zostały podane przyczyny i etapy przebiegu unii i jej skutki.

Prof. Antoni Mironowicz zaprezentował nam jedno ze swoich najnowszych opracowań na temat unii pt. „Jerzy Konisski biskup mohylewski.” Wydawnictwo to zaznajamia nas z sytuacją Kościoła prawosławnego na terenie Rzeczypospolitej w I połowie XVIII wieku i w latach 1772 – 1795  oraz z życiorysem Jerzego Konisskiego, biskupa mohylewskiego.

Zebranym bratczykom  zrobiło się raźniej, gdy  we wstępie książki przeczytaliśmy „… postać biskupa białoruskiego Jerzego Konisskiego ma charakter wyjątkowy, ponieważ władyka nie był biernym obserwatorem wielkich wydarzeń…. ale sam w istotny sposób kreował ówczesną rzeczywistość… pochodzący ze znakomitego rodu… doskonale wykształcony, stał się gorliwym obrońcą prawosławia, opiekunem wielu cerkwi i monasterów…”. Chętnie nabyto wydanie z autografem autora by dokładnie zapoznać się z treścią i polecić do przeczytania znajomym i bliskim.

Wszyscy byliśmy  wdzięczni prof. Antoniemu za piękny  wykład, za prezentację wydawnictwa swego autorstwa oraz za troskę o losy naszej Cerkwi Prawosławnej.

Następnie, po edukacji duchowej, wszystkich obecnych zaproszono do poczęstunku przygotowanego przez Bratczyków. Było to ostatnie spotkanie przed Wielkim Postem.

Szczególnie uzdolnione  kulinarnie siostry Bractwa chętnie przygotowały  smakowite potrawy by pokrzepić  siły, mieć ochotę do działania na rzecz naszej Cerkwi i bliskich, i wzajemnie poprosić o przebaczenie win.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze, w przyjaźni i zachęcaniu uczestników do tworzenia różnych pomysłów by urozmaicić działalność Bractwa.

Przewodniczący Mikołaj Nazaruk serdecznie podziękował za przygotowanie spotkania i  aktywne w nim uczestnictwo. Wszystkich również zaprosił na kolejne planowane  spotkanie 25 marca w Supraskim Monasterze (udział  Bratczyków w Boskiej Liturgii i  w św. św. sakramentach Spowiedzi i Eucharystii).