dav

Wizyta w szkole w Brześciu

W dniach 12-13 lutego 2018 r. delegacja naszej Szkoły odwiedziła zaprzyjaźnione liceum w Brześciu (Białoruś). Okazją do wizyty był jubileusz 100-lecia urodzin Patrona zaprzyjaźnionej Szkoły oraz warsztaty przygotowujące do napisania pracy na konferencję naukową organizowaną przez naszych partnerów.

W delegacji uczestniczyli: nauczyciel języka rosyjskiego – p. Iwona Jakimiuk, o. Piotr Makal (nauczyciel religii i kierownik Biura Zarządu Głównego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego) oraz sześć uczennic z kl. II gimnazjum, które wyraziły gotowość napisania pracy na konferencję.

Oprócz warsztatów, członkowie delegacji zapoznali się z życiem Szkoły, i najnowszymi innowacjami pedagogicznymi. Omówili także plan współpracy w najbliższym półroczu. W ramach spotkań integracyjnych białoruska młodzież oprowadziła nasze uczennice po Twierdzy Brzeskiej.

W drugim dniu wizyty delegacja naszej Szkoły wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych – odsłonięciu pamiątkowej tablicy i wieczorze poświęconym Patronowi liceum.

Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. Z niecierpliwością oczekujemy na rewizytę naszych Przyjaciół z Brześcia!