14-1

„Bahaty Wieczar” w Bielsku Podlaskim i odznaczenie abp. Grzegorza Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich

Po raz kolejny w Niepublicznym Przedszkolu nr 1 im.św.Młodzieńca Gabriela w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość pod nazwą „Bahaty Wieczar”. Wśród obecnych gości był abp bielski Grzegorz, dziekan ks.mitrat Leoncjusz Tofiluk, z-ca dziekana ks. mitrat Jerzy Bogacewicz, władze Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bractwa św. św. Cyryla i Metodego – jednostki prowadzącej przedszkole: przewodniczący Bazyli Piwnik, członek Zarządu Jerzy Maleszewski i z-ca kierownika biura Marcin Abijski; burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski, wójt Gminy Wiejskiej Raisa Rajecka, Sergiusz Łukaszuk – były dyrektor Bielskiego Domu Kultury zarazem wielki sympatyk przedszkola, Anna Muskała – dyrektor siostrzanej placówki w Hajnówce, rodzice, dziadkowie, a przede wszystkim przedszkolaki, gwiazdy dzisiejszego „Wieczoru”…. Szefowa placówki podziękowała wszystkim za dobrą współpracę, a w szczególności Ali Dębowskiej z Bielskiego Muzeum, Sergiuszowi Łukaszukowi za udostępnianie piosenek i nut dla naszego sławnego zespołu „Lanok”, Joannie Troc – aktorce „Teatru Czrevo”, Igorowi Łukaszukowi za udostępnianie pomieszczeń podczas warsztatów w Centrum Kultury Białoruskiej w Szczytach i za zaproszenia do udziału w festynach „Majowyje Sustreczy”. Następnie głos zabrał Bazyli Piwnik zwracając się do Władyki Grzegorza, dziękując za wsparcie i pomoc okazywaną Stowarzyszeniu Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego odznaczając hierarchę Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich. Marcin Abijski odczytał treść DYPLOMU ORDERU ŚWIĘTYCH BRACI SOŁUŃSKICH:  „Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego za szczególne zasługi dla krzewienia prawosławnej kultury i oświaty oraz wyjątkowe zaangażowanie w życie i działalność Bractwa nadaje złoty Order Świętych Braci Sołuńskich Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszemu Grzegorzowi Arcybiskupowi Bielskiemu…Zarząd Główny Bractwa…” Odznaczenie Władyce wręczyli panowie z Bractwa: Bazyli Piwnik, Jerzy Maleszewski i Marcin Abijski. Następnie wystąpiły przedszkolaki z bogatym repertuarem. Piosenki,tańce i scenki obrzędowe były wykonane w języku białoruskim. W swojej scence pokazały nasz przepiękny Bielsk Podlaski w dzień targowy. Nie zabrakło słynnych babek: Mani, Ninki, Wieroczki i innych kumoszek z Malinnik… Od kogo zależy czy młody człowiek pozna tradycje i z czym wejdzie w dorosłe życie? Oczywiście od osób, z którymi przebywa najwięcej, z którymi związany jest emocjonalnie i które na tę sferę życia zwracają uwagę. Przede wszystkim zależy więc od wychowania w domu rodzinnym oraz w naszej placówce, gdzie na to kładzie się wielki nacisk. Rodzina i przedszkole jest przestrzenią, w której dokonuje się wprowadzenie młodego człowieka w zakres kultury i świadomego życia w społeczeństwie. Wszystkie panie solidnie się napracowały, a głównodowodzącymi były panie Marta Zinkiewicz i Joanna Chilkiewicz, prowadzące zespól „Lanok”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone przez zaproszonych słodyczami.

tekst i foto: Irena Łozowik