IMG_1728

Podsumowanie projektu „Miedzy nami różnymi kulturami”

W okresie od lutego do listopada 2017 r. Bractwo św. św. Cyryla i Metodego realizowało projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Podlaskiego ,,Między nami różnymi kulturami”

Głównym celem zrealizowanego zadania było przeprowadzenie spotkań przyczyniających się do rozwoju dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności, a także przyczyniających się do rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców województwa podlaskiego. Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie wyżej opisanego celu oraz przyniosła następujące rezultaty: – poszanowanie i promocja różnorodności kulturowej – wzrost otwartych postaw wobec odmienności – wzrost wzajemnego zrozumienia mieszkańców i ich wzajemnego współdziałania – przeciwdziałanie dyskryminacji – wspieranie idei solidarności i sprawiedliwości społecznej – budowa relacji partnerskich z mieszkańcami regionu innych narodowości. Spotkania zostały przeprowadzone w terminie od 24 lutego 2017 do 30 listopada 2017 r. w 6 ośrodkach regionalnych: Białystok, Suwałki, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Kleszczele, Siemiatycze. W każdym z tych miejsc odbyły się 3 spotkania – prelekcje poświęcone kulturze, tradycjom narodowym i historii innych krajów, których mieszkańcy tworzą mniejszości narodowe województwa. Prelekcje były połączone z dyskusją uczestników przybliżającą zasady dialogu międzykulturowego. Każde spotkanie trwało średnio 3 godziny. Średnio na każdej prelekcji uczestniczyło 30 osób, łącznie w ramach zadania 540 osób – mieszkańców województwa podlaskiego, bez ograniczeń wiekowych. Terminy i godziny spotkań zostały przedstawione w załączniku: „Plan wykładów w ramach projektu „Między nami – różnymi kulturami””.

 PLAN WYKŁADÓW W RAMACH PROKEKTU MIĘDZY NAMI RÓŻNYMI KULTURAMI