zdj3

Wybory nowych władz koła w Ełku

Chrzest Pański (19.01.2018) to dzień, w którym odbyły się wybory i podsumowanie roku w ełckim Kole Terenowym Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego.

Wydarzenie to zapoczątkował molebien za bratczyków, odprawiony przez proboszcza ełckiej parafii – ks. Łukasza Ławreszuka. Następnie udano się na obrady. Omówiono miniony rok oraz podsumowano działalność ustępującego zarządu. Kolejnym punktem spotkania były wybory. Ełckie Koło Terenowe ponownie powierzyło pełnienie funkcji przewodniczącej zarządu Halinie Malesiak. Pozostali nowo wybrani członkowie zarządu to: skarbnik – Katarzyna Wrona, sekretarz – Alicja Maliszewska, przewodnicząca komisji rewizyjnej – Halina Dziakowska, członek komisji rewizyjnej – Klara Łapo. Stowarzyszenie również pozyskało nowego członka – Lidię Różycką.

Nowo wybranym władzom gratulujemy oraz życzymy sukcesów w dalszej działalności koła!

Halina Malesiak