DSCF8836

Wybory i podsumowanie roku w Słupsku

Ostatni dzień 2017 roku (w kalendarzu gregoriańskim) był dniem podsumowania trzyletniej kadencji słupskiego koła terenowego Bractwa św. św. Cyryla i Metodego. Rozpoczął się Boską Liturgią którą sprawowali o. Mariusz Synak, proboszcz słupskiej parafii i opiekun duchowy koła oraz diak. Piotr Makal, kierownik Biura Zarządu Głównego Bractwa. Po nabożeństwie członkowie Bractwa zebrali się w sali parafialnej gdzie omówili miniony rok i podsumowali działania ustępującego zarządu koła terenowego na czele z przewodniczącą – p. Nadią Mateyuk. Oprócz wieloletnich członków Bractwa przybyli także sympatycy, którzy chcieli się przyjrzeć działalności koła terenowego. To szczególnie do nich zwrócił się o. Mariusz mówiąc o roli jaką Bractwo odegrało w życiu parafii: „Dzięki Bractwu jako proboszcz mam mniej obowiązków, gdyż część z nich przejęły osoby należące do Bractwa i niektóre prace odbywają się pod jego egidą. Dzięki Bractwu możemy pozwolić sobie na działania, do których dostęp był nieraz mocno utrudniony bądź zupełnie niemożliwy. Bractwo dofinansowało nam zakupy sprzętu elektronicznego oraz remont i wyposażenie sali, która służy zarówno członkom Bractwa jak i parafii.” W rezultacie opowieści o działalności Bractwa – tej lokalnej, jak i ogólnokrajowej, słupskie koło powiększyło się o dwóch nowych członków.
Kolejnym punktem zebrania były wybory. W toku głosowania, jednomyślnie bratczycy ponownie powierzyli pełnienie funkcji przewodniczącej zarządu koła p. Nadi Mateyuk. W skład zarządu weszli także: Paulina Dyczkowska jako wiceprzewodnicząca, Larysa Orkisz i Halina Wróblewska – członek zarządu, Maria Azarko – skarbnik, członkowie komisji Rewizyjnej – Alina Makus, Pawel Syrotinets oraz  Dawid Busłowicz. Komisja rewizyjna po wyborach liczy 3 osoby. (j.w.)
Gratulacje nowowybranym władzom złożyli opiekun duchowy – o. Mariusz Synak i w imieniu Zarządu Głównego – diak. Piotr Makal. Po odśpiewaniu życzeń „Mnohaja leta” kontynuowano spotkanie przy obiedzie przygotowanym przez bratczyce.