ll

Pierwsze spotkanie po wyborach w białostockim Kole nr 1

5 grudnia 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego zarządu Koła Nr 1 Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku, na którym ustalono ogólny program działania koła na przyszły 2018r.

Przewodniczący koła brat Mikołaj Nazaruk uroczyście wszystkich przywitał, przedstawił swój projekt działania i serdecznie zachęcił uczestników do zgłaszania swoich propozycji.

W wyniku owocnej dyskusji wypracowano ogólny program działania. Następnie zarząd jednogłośnie zatwierdził szczegółowy plan działania na pierwszy kwartał 2018 roku.

13 grudnia b.r. spotkali się przedstawiciele zarządu wraz z zaproszonymi gośćmi w celu szczegółowego omówienia spotkania wigilijnego oraz przygotowania się do śpiewania kolęd.

22 grudnia 2017r. o godz. 17.00, w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, odbył się uroczysty wieczór przygotowujący duchowo do świętowania Bożego Narodzenia.

Po wspólnej modlitwie przewodniczący koła Mikołaj Nazaruk pięknie przywitał wszystkich zgromadzonych gości oraz zapoznał z programem działania koła zachęcając wszystkich do aktywnego uczestnictwa. Następnie opiekun duchowy koła o. ihumen Sergiusz, będąc pod wrażeniem niedawno odbytej pielgrzymki do Ziemi Świętej, zapoznał wszystkich ze swoimi duchowymi wrażeniami. Wypowiedź uświetniła bogata prezentacja multimedialną pt: Ziemia Święta w oczach pielgrzyma . Wszyscy zebrani odczuli nastrój świętych miejsc Jerozolimy, Betlejem, Nazaretu, Góry Tabor…. Ci, którzy byli już wcześniej na pielgrzymce, z radością rozpoznawali święte miejsca. Pozostali rozmarzyli się i zapragnęli pojechać do Ziemi Świętej. Prezentowane przez o. Ihumena Sergiusza w szczególny sposób Betlejem – miejsce narodzin Chrystusa oraz świątecznie przystrojone stoły z zapalonymi świecami, a także śpiewane kolędy, stworzyły niezwykły nastrój w sercach zebranych.

Na to spotkanie Siostry Bractwa przygotowały postne potrawy, których zapach roznosił się i przypominał o nadchodzącym Bożym Narodzeniu.

Zebrani wymieniali się wspomnieniami o minionych Świętach i tradycjach z nimi związanych. Dzięki przygotowanym śpiewnikom z tekstami wszyscy chętnie śpiewali kolędy. Na koniec wytworzyła się wręcz grupa kolędnicza, która przypomniała i zaśpiewała dawną kolędę Ja umom chodiła

Zebrani serdecznie pozdrowili przewodniczącego Mikołaja Nazaruka i wszystkich Mikołajów z minionym dniem imienin i zaśpiewali Mnohaja leta.

Opiekun duchowy o. Ihumen Sergiusz, przewodniczący Mikołaj Nazaruk oraz wszyscy złożyli sobie nawzajem serdeczne życzenia świąteczne Bożego Narodzenia.

kk[1] ll