IMGM6386

Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa odznaczony Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich

Podczas konferencji naukowej poświęconej „Akcji Wisła”, która odbyła się w Warszawie 4 listopada, JE Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa został odznaczony Złotym Orderem Świętych Braci Sołuńskich. Nagrodę tą Zarząd Główny Stowarzyszenia przyznał Jego Eminencji jako pierwszemu – chcąc podkreślić tym samym wyjątkową rolę, jaką Hierarcha odegrał w działalności Bractwa. To właśnie z jego inicjatywy, prawie 30 lat temu, powstało w Białymstoku Bractwo Cerkiewne, które przerodziło się później w znane dziś, działające na terenie całej Polski Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego. Decyzja o odznaczeniu Władyki podjęta została w dniu powołania i zatwierdzenia Nagrody. Metropolita Sawa od początku aktywnie angażuje się w życie Bractwa, wspierając jego działania i otaczając je swoją duchową opieką. Dzięki jego pomocy i wsparciu możliwe było zrealizowanie chociażby tak ważnych i zakrojonych na szeroką skalę inicjatyw jak pielgrzymki do Polski relikwii św. św. Marii Magdaleny i Spirydona. Odznaczenie wręczyli Władyce przewodniczący Zarządu Głównego Bazyli Piwnik oraz Jerzy Maleszewski – członek Zarządu Głównego i przewodniczący Koła Terenowego Bractwa w Bielsku Podlaskim.

foto. A. Pawlak