Konferencja poświęcona Akcji Wisła

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego, Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej  W Warszawie oraz Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, pod honorowym patronatem: Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski oraz Jego Magnificencji ks. prof. zw. dr hab. Bogusława Milerskiego, Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, serdecznie zapraszają na:

 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ POŚWIĘCONĄ 7O-TEJ ROCZNICY „AKCJI WISŁA”

– geneza, przebieg, konsekwencje, która odbędzie się

4 listopada 2017 r., w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, ul. świętych Cyryla i Metodego 4

 

Program:

10:00 Panichida w kaplicy akademickiej św. św. Cyryla i Metodego

10:30 Przerwa kawowa

Sesja 1 – prowadzenie ks. dr Andrzej Baczyński

11:00 Otwarcie Konferencji – przedstawiciel Bractwa św.św. Cyryla i Metodego

11:10 Słowo Jego Eminencji Metropolity Sawy

11:20 Słowo przedstawiciela ChAT

11:30 Referat Sytuacja Kościoła Prawosławnego w Polsce w pierwszych latach po wyzwoleniu – ks. dr Adam Misijuk

12:00 Referat Akcja wysiedleńcza za wschodnią granicę Polski – ks. dr Doroteusz Sawicki

12:20 Przerwa kawowa

Sesja 2 – prowadzenie ks. dr Doroteusz Sawicki

12:40 Referat Akcja Wisła 1947 – geneza, przebieg, zakres, skutki – dr Grzegorz Kuprianowicz

13:20 Wspomnienia Losy wysiedleńców oczami ich duszpasterza – ks. Anatol Szydłowski

13:40 Referat Organizacja życia kościelnego i narodowościowego przesiedleńców na Ziemiach Odzyskanych – dr Stefan Dudra

14:00 Dyskusja

14:30 Podsumowanie Konferencji

14:40 Obiad

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

info o konferencji 2017 w 15 - 2-kopia