zajęcia z języka

Inicjatywy poznańskiego koła Bractwa

W kole Bractwa św. św. Cyryla i Metodego w Poznaniu rozpoczęły się zajęcia z języka cerkiewnosłowiańskiego. Omówione zostały plany i ustalone terminy. Zajęcia będą odbywały się co dwa tygodnie po niedzielnej Liturgii. Zapraszamy wszystkich chętnych. Więcej informacji można uzyskać w poznańskim kole.

Harmonogram spotkań: 15 października, 29 października, 12 listopada, 26 listopada, 10 grudnia, 21 stycznia.

Z inicjatywy koła Bractwa CiM rozpoczęliśmy także comiesięczny cykl spotkań z o. mitratem Pawłem Minajewem. Pierwsze spotkanie odbyło się w dzień święta Opieki Bogurodzicy. Na tym spotkaniu o. Paweł przedstawił informacje na temat nowo mianowanych biskupów oraz historię Święta i jego tradycji. Po spotkaniu odprawiony został Akatyst ku czci Bogurodzicy.